Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/867

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
849
Erlend Jarl og Svein forenede.

og Svein modtog gjerne hans Tilbud, at anvende al ſin Indflydelſe hos Erlend Jarl, for at de kunde blive forligte. De droge derfor tilſammen til Hofsnes paa Strjonsø[1], for her at oppebie Erlend, der juſt paa denne Tid, ſom det lader, ventedes fra Norge. De havde heller ikke ligget der mange Dage, førend Erlend kom. Han havde den Beſked fra Kong Eyſtein, at han, merkeligt nok, netop ſkulde have Haralds, ikke Ragnvalds Deel, med andre Ord altſaa, at Harald aldeles ſkulde opgive ſit Herredømme i Øerne. De nærmere Omſtændigheder ved denne Afgjørelſe, der neppe havde ſin Aarſag i nogen Hengivenhed for Ragnvald fra Eyſteins Side, men ſnarere i Frygt for hans mægtige Frænder, angives ikke Anakol og Sveins Svoger Thorfinn[2], der boede paa Strjonsø, ſøgte nu ſtrax at bringe det omtalte Forlig iſtand, men Erlend havde ſaa meget imod Svein, ſaa vel for Frakarks Drab, ſom iſær fordi han ej havde holdt det Løfte, han i ſin Tid havde givet Ottar Jarl om at tage ſig af ham, at han længe ikke vilde høre noget om Forlig med ham, uagtet Svein tilbød ſig at underſtøtte ham i Raad og Daad, og Anakol ſaa vel ſom Thorfinn gjorde ſig den ſtørſte Flid for at formilde ham. Tilſidſt truede de med at ville gjøre Følge med Svein, hvis denne formedelſt Erlends Egenſindighed blev nødt til at forlade Øerne. Da gav Erlend efter, og Forliget ſluttedes (1154). Det viſte ſig ſnart, hvad Fordeel det var for Erlend at bade faaet ham paa ſin Side. Svein foreſlog, at man i ſtrax ſkulde opſøge Harald Jarl, førend han endnu havde faaet Nys om Erlends Tilbagekomſt eller deres Forlig, for derved deſto lettere at tvinge ham til at afſtaa Herredømmet. Som ſagt ſaa gjort, de fandt Harald, der laa med nogle faa Skibe udenfor Knarrarſtad[3], og overraſkede ham ſaa fuldſtændigt, at han og de fleſte af hans Folk maatte løbe fra Skibene over Hals og Hoved, og ſøge Sikkerhed i et Kaſtell, ſom var opført paa Gaarden. Erlend og Svein gave ſig ſtrax til at angribe Kaſtellet, men Harald forſvarede ſig kjekt, indtil Natten gjorde Ende paa Kam-

  1. Stedet kaldes nu Huip eller Huipneſs, paa Stronsey.
  2. Thorfinn var gift med Ingegerd, Sveins Syſter, ſom Thorbjørn Klerk havde forſkudt.
  3. I Orknøyingaſaga nævnes ſaa vel her (S. 334), ſom ſenere (S. 338) Kjarekſtad. d. e. Cairſton eller Stromneſs; men da der tillige fortælles, at en af Haralds Mænd blev ſaa forſkrækket, at han i halv Vildelſe flygtede til Kirkevaag, og ikke vidſte af at han havde Skjoldet paa Ryggen, førend han ſad faſt med det i Døren, maa man ſlutte, at Kjarekſtad ved en Fejltagelſe er nævnt i Stedet for Knarrarſtad, thi fra Stromneſs til Kirkevaag er der næſten to norſke Mile, en Vej, ingen kunde tilbagelægge i eet væk, medens Knarrarſtad, der netop oftere nævnes ſom Jarlens Gaard, laa paa Sydſiden af Skalpeid, kun ganſke kort fra Kirkevaag.