Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/851

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
833
Ragnvald Jarls Korstog.


Ud paa Sommeren (1153) tiltraadte Ragnvald endelig Toget. Han havde længe maattet vente paa Eindride unge; indtil denne fik ſit nye Skib fra Norge. Flaaden udgjorde i alt femten ſtore Skibe. Hvis man, ſom ſædvanligt, kan regne en Beſætning af mindſt 120 Mand paa hvert

    i 1153, og hans Beſøg i Norge følgelig i 1150, er tydeligt af følgende. Harald Jarl ſiges i Aaret 1136 at være tre Vintre gammel (Orknøyinga Saga S. 220, jvfr. ovenfor S. 751):, det heder ſiden (S. 418), at han var fem Vintre gammel, da han fik Jarlsnavn, altſaa 1138, at han var 20 Vintre Jarl ſamtidigt med Ragnvald, altſaa til 1158, og at han efter dennes Drab, var 48 Aar Jarl, altſaa til 1206, ſamt at han døde i Kong Inge Baardsſøns andet Regjeringsaar. Dette Aar løb fra Sommeren 1205—1206, og at Harald virkelig døde i 1206, ſees ſaa vel af de islandſke Annaler, ſom af Kongeſagaerne og af Chron. de Melrose. Haralds Fødſelsaar er ſaaledes 1133, Sommeren eller Høſten, og naar han var nær ved 20 Aar, da Ragnvald overdrog ham Regjeringen før ſin Udfart, maa dette ſaaledes have ſkeet i 1153. Da det imidlertid tidligere (S. 258) heder, at Harald var 19 Aar gammel, da han, tre Aar før Ragnvalds Udfart, fulgte med ham til Norge, kunde en og anden maaſkee antage denne Angivelſe for rigtigere end hiin, og ſaaledes henføre Beſøget i Norge til 1152, og følgelig Afrejſen til 1155. At dette dog ikke forholder ſig ſaa, men at hiin Angivelſe er fejlagtig, og rimeligviis alene grunder ſig paa en Skrivfejl (xix, eller xviv, f. xvj.), er aabenbart. Betegne vi det Aar, han og Ragnvald droge til Norge, med A, det følgende med B, og ſaa fremdeles, falder Ragnvalds andet Beſøg til Norge, efter at to Vintre (A—B og B—C) vare omme, i Aaret C; derpaa tilbragtes endnu en Vinter paa Orknø, og Afrejſen ſkede i D. Den næſte Vinter (D—E) tilbragtes, ſom det vil ſees, i Spanien; i Aaret E kom han til Palæſtina; St. Laurents-Dag (10 Aug.) var han ved Jordan, kom om Høſten til Conſtantinopel, tilbragte Vintren (E—F) der, vendte førſt i Aaret F tilbage til Norge, og kom endelig lidt før Juul hjem til Orknø. Det ſiges udtrykkeligt, at Eindride unge kom tilbage til Norge „nogle Vintre“ ſenere end Ragnvald, og han ſluttede ſig til Kong Eyſtein (Sigurd nævnes ej), og efter Eyſteins Død til Haakon Herdebred. Da nu, ſom det vil ſees, Eyſtein blev dræbt i Auguſt 1157, og Eindride altſaa før denne Tid maa være kommen hjem, kan man ej regne hine Vintre færre end i det mindſte to; og Aaret F, hvori Ragnvald kom hjem, bliver følgelig i det aller ſeneſte 1155. Man kunde ſnarere, end at henſkyde det til 1155, friſtes til at ſætte det endnu tidligere, hvis ikke Angivelſen,at Harald i Aaret D, da Afrejſen ſkede, var nær ved ſit 20de Aar, ſtred derimod. Ogſaa andre Angivelſer gjøre det nødvendigt at antage D for 1153, og F for 1155. Samme Aar, Ragnvald var rejſt, altſaa i D, gjorde Kong Eyſtein ſit Tog til Skotland; derpaa, heder det, fik hans Frænde Erlend Jarlsnavn af Kong Mælkolm, hvis Tronbeſtigelſe, ſaa vel ſom hans Faders Død, kort i Forvejen løſeligt angives ſom ſkeet „paa den Tid“; dernæſt fortælles om en Vinter (D—E), en følgende Vinter (E—F) og endelig om Sommeren F, hvor Ragnvald kommer tilbage. Da nu Mælkolm ej blev Konge førend i Mai 1153, kan Erlend heller ikke tidligere have faaet Jarlsnavn af ham. Senere kan det heller ikke have ſkeet, da i ſaa Fald Aaret F ligeledes vilde falde ſenere end 1155, hvilket, ſom ovenfor viiſt, ej gaar an. Følgelig bliver Aaret D, eller Udfarts-Aaret, 1153, og herefter