Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/834

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
816
Inge, Sigurd og Eyſtein Haraldsſønner.

ridderligt et Sind ſom Ragnvald. En lang Tid hengik nu i Fred og Ro, medens flere af Høvdingerne, fornemmelig den ſtridbare Svein Asleivsſøn, en egte Viking, ſom man fordum ſaa dem i Hedendommens Dage, udenfor Øerne ſøgte de Æventyr, og den Lejlighed til at vinde Ære og Gods, ſom de ikke kunde finde i deres Hjem.

Sveins førſte Tog gjaldt Ølve Roſta og Frakark, hvilke han endnu ſkyldte Hevn for ſin Faders Drab. Han bad Ragnvald Jarl om Hjelp; denne meente vel at en gammel udlevet Kvinde, ſom Frakark, ikke nu længer kunde være farlig, lige ſaa lidet ſom Ølve, men da Svein desuagtet blev ved ſin Bøn, ſkaffede han ham tvende vel udruſtede Skibe. Svein tog Vejen ikke lige til Sutherland, hvor Frakark og Ølve boede i Hjalmundal (Helmsdale), men derimod lige ſyd over Murrayfjorden til Suhm (Doveran i Banf), hvorfra han ſiden drog ind ad Morayfjorden til Ochiell og videre op til Athyle. Maddadh Jarl, der altſaa maa have begunſtiget hans Plan, gav ham Vejviſere, ſom over uvejſomme Fjelde og Skove førte ham lige ned til Hjalmundal. Her kom han ſaaledes ganſke uformodet, da Ølve og Frakark ej væntede ſig noget Angreb fra den Kant, men derimod lod holde Øje med de Skibe, der kom lige fra Orknøerne. Ølve ſaa ham førſt, da han med ſine Mænd kom ned ad Fjeldliden bagenfor Huſene. Strax ilede han ham imøde med 60 Mand, ſom han havde hos ſig, men blev ſnart overmandet og dreven tilbage til Gaarden. Det lykkedes ham ſelv at undkomme til Fjelds; men Svein og hans Mænd trængte ind paa Gaarden, plyndrede den, og brændte den op tilligemed Frakark og alle de øvrige, ſom fandtes derinde. Ølve Roſta kom ſiden til Syderøerne, og man havde fra den Tid ingen Ulempe af ham mere paa Orknøerne. Sandſynligviis fandt hans urolige Sind Beſkjeftigelſe nok i de Uroligheder, ſom paa denne Tid ſandt Sted i Syderøerne, og hvori ogſaa Svein Asleivsſøn deeltog. Sveins forrige Beſkytter, Holdbode paa Tyrviſt, til hvem han havde taget ſin Tilflugt, da han flygtede for Paal Jarls Vrede, var bleven angreben og jagen fra ſin Gaard af en væliſk Høvding[1]. Han ſendte Bud til den nu navnkundige og mægtige Svein om Hjelp. Svein, der juſt opholdt ſig paa ſin Gaard i Dungalsbø, hvor Ragnvald havde udnævnt ham til Sysſelmand, drog ſtrax over til Orknøerne, for at anmode Ragnvald om Underſtøttelſe til Toget. Ragnvald gav ham, ſom forhen, tvende fuldt udruſtede Skibe, men advarede ham dog mod at ſtole alt for meget paa Syderøingernes Troſkab. Svein ilede til Syderøerne, men fandt ikke Holdbode førend i Man, hvorhen han

  1. Hans Navn angives ej, men at det enten maa have været Cadwallader, der i 1142 ſtred mod ſin Broder Owen Gwynedd, eller en af hans Høvdinger, ſynes rimeligt, ſom det i det følgende vil ſees.