Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/808

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Haraldsſønner.
790 Inge og Sigurd

flygtede ind i de nærmeſte Fjorde. Sigurd ſelv, Magnus blinde og Thorleif Skjappa ſejlede med de øvrige tre Skibe udenſkjærs lige til Haalogaland. Der tilbragte Magnus Vintren hos ſin gamle Foſterfader, Vidkunn Jonsſøn i Bjarkø[1], men Sigurd hug Stavnene af ſit Skib, borede Huller i det, og ſænkede det ned inderſt i Øgsfjorden paa Hindøen, hvorefter han, med tyve Mænd, tog ſit Vinterophold i en Hule inderſt i Gljufrefjorden ved Tjeldeſund[2]. De hængte noget for Aabningen, ſaa at den ej kunde ſees fra Stranden. Hans Kamerat Thorleif Skjappa ſaa vel ſom Bonden Einar Agmundsſøn paa den nærliggende Gaard Sand[3] forſynede dem med Levnetsmidler. Sigurd beſøgte ogſaa nogle Finner inde i Fjordene, og lod dem bygge ham tvende Skuder, hver til tolv Rorskarle, uden Søm, men ſammenbundne med Dyreſener, og med Vidjer i Stedet for Knæer. De gik ſaa hurtigt paa Vandet, at intet Skib kunde indhente dem. Sigurd opholdt ſig hos Finnerne i deres Gamme, ſaa længe Skuderne vare i Arbejde, og Finnerne, der havde anſkaffet ſig Øl, gjorde et Gilde for ham, hvor det gik nok ſaa lyſtigt til, ſom han ſelv ſiden forſikrede[4]. Med disſe Skuder drog Sigurd den følgende Vaar (1139), fremdeles medbringende den blinde Magnus, ſydefter langs Kyſten, idet han paa Vikingeviis røvede .og plyndrede for Fode, hvor han traf Kongernes Mænd og Tilhængere. Allerede i Vaagen dræbte hans Mænd Preſten Svein og hans to Sønner. Derpaa landede de ved Vik, fangede Kong Sigurds Lendermand ved Navn Viljam Skinnare, tilligemed en vis Thoralde Keft, og dræbte dem begge. Ved Byrda (Børø) mødte de en Mand ved Navn Styrkaar Glæſerova, der kom ſøndenfra Nidaros; ham dræbte de. En anden Mand ved Navn Svinagrim var uheldig nok til at møde dem ved Valsnes; af ham lod Sigurd hugge den højre Haand. I Throndhjemsleden fangede Sigurd Hedin Hardmage og Kalf Kringlevje, og lod den førſte fare, men dræbte den anden. Da man fik Nys om alt dette ved den unge Kong Sigurds Hof itide i Throndhjem, ſendte hans Foſterfader Saada-Gyrd ſin Svigerſøn Jon Kauda og Preſten Jon Smyril afſted paa det hurtigſejlende Skib „Renen“, for at opſøge og fælde Voldsmændene; men de kom tilbage med Stamme og uforrettet Sag, foregivende at de ej havde kunnet finde dem; de fleſte paaſtode dog at de havde ſeet dem, men ej vovet at angribe dem. Under idelige Plyndringer langs Kyſten fortſatte

  1. Vidkunn Jonsſøn maa, hvis han var fød omtrent 1066 (ſe ovenfor S. 178) paa denne Tid have været 72 Aar gammel.
  2. Gljufrefjorden maa være en af Smaafjordene ved Tjeldeſund, hvis Navn ikke anføres paa Karterne.
  3. Det er Gaarden Sand paa Tjeldøen.
  4. Nemlig i et Vers, ſom i Sagaerne ere opbevaret.