Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/807

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
789
Sigurds og Magnus blindes Herjetog.

i Danmark[1], og udruſtede i Forening med ham ſyv Skibe, med hvilke de den følgende Sommer (1138) begave ſig nordover Havet til Agder, og landede en Aften ganſke uvæntet ved Liſter. Der var den tapre Bentein Kolbeinsſøn, en af Kong Inges Hirdmænd. Sigurd og hans Mænd gik op i Tusmørket, omringede Huſet, og vilde ſætte Ild paa det, men det lykkedes Bentein at komme ud, fuldt ruſtet og bevæbnet, og at ſlippe ind i en Udhuusbygning med lav Der, indenfor hvilken han tog Plads med draget Sverd, Skjoldet foran ſig og Hjelm paa Hovedet. Sigurd ſpurgte ſine Folk, hvo af dem vilde viſe ſin Tapperhed ved at gaa ind til Bentein. Ingen havde Lyſt dertil. Bentein borte hans Ord, og ſagde: „den, ſom kommer ind, ſkal finde Vaaben for ſig“. Da Sigurd ſaa, at ingen gjorde Mine til at gaa ind, tog han en Kappe, han havde paa, ſatte Foden paa den og ſled et Stykke af, viklede det om den venſtre Haand, tog et draget Sverd i den anden, og foor uden Hat eller Hjelm, i den bare Skjorte, med Lynets Fart ind i Huſet, forbi Bentein, der hug efter ham men uden at treffe. Sigurd vendte ſig ſtrax imod ham og de ſkiftede ikke mange hugg, førend han gav ham Baneſaar. Da han kom ud til ſine Mænd med Benteins Hoved i Haanden, maatte man i Sandhed beundre hans Raſkhed og Dygtighed. De plyndrede derpaa Gaarden, bragte Byttet til Skibene, og droge videre. Da Inges Mænd, og navnlig Benteins Brødre Sigurd og Gyrd, hørte dette, droge de ud imod dem med en Deel Skibe, indhentede dem, ſandſynligviis udenfor Ryfylke eller Hørdaland, og adſplittede fuldkommen deres lille Flaade. Et Skib, der ſtyredes af Haakon Paalsſøn Pungelta, en Datterſøn af Aslak Erlingsſøn paa Søle, blev erobret, han ſelv med ſine Mænd jagen i Land, og al deres Oppakning borttagen. Sigurd Stork, Søn af Eindride fra Gauldalen, Erik Hæl, hans Broder, og en vis Andreas Grimsſøn Kelduſkit[2]

  1. Paa hvilket Sted i Danmark Magnus tilbragte Vintren, ſiges ikke, men man maa næſten formode, at dette ogſaa var etſteds i Jylland, maaſkee i Aalborg, hvor han og Sigurd, ſom det i det følgende viſer m, havde ſit fornemſte Tilhold.
  2. De fire her nævnte Mænd, Haakon Pungelta, Sigurd, Erik og Andreas ere aabenbart nævnte i Egenſkab af Skibsbefalingsmænd, ſaaledes at de maa antages at have ſtyret hver ſit Skib, og ikke blot for ſin egen Perſon, men med Skib og Mandſkab at have taget Flugten til forſkjellige Kanter. Deres fire Skibe, lagte til de tre, hvormed Sigurd drog til Haalogaland, udgjør netop ſyv, der var det hele Antal, hvormed Sigurd ſejlede fra Danmark. Navnene paa hine Skibsſtyrere angives ellers noget forſkjelligt. Ovenfor er Morkinſkinna fulgt. Hryggjarſtykke, Hrokkinſkinna og Snorre nævne „Sigurd Slok, Søn af Eindride i Gauldal, Erik Hæl, Andreas Kelduſkit, Søn af Grim fra Viſtord (eller Ord), d. e. Orten i Raumsdalen. Haakon Pungelta var en Syſterſøn af Haakon Mage, der meddeelte Erik Oddsſøn Efterretninger herom, ſe nedenfor.