Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/801

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
783
Slaget paa Krokaſkogen.

med hinanden indbyrdes. .Karl fæſtede Lid til deres Ord, og fik Lyſt til at gjøre et Forſøg. Han nedſtammede desuden paa mødrene Side fra Orm Jarl paa Oplandene, og det tør maaſkee derhos hænde, at han ſelv ſom Jarl i Veſtergautland har haft Stridigheder med Dronning Ingerid eller hendes Sønner af førſte Egteſkab. I Spidſen for en Hær drog Karl ind i Ranrike, hvor Frygten drev mange til at underkaſte ſig ham. Ved Efterretningen herom ilede Thjoſtulf Aalesſøn og Aamunde Gyrdsſøn ham imøde med ſaa ſtor en Styrke, de i Haſt kunde faa ſamlet, fremdeles medbringende den unge Konge, om hvem man ſaaledes bogſtavelig kan ſige, at han voxede op under Krigstummel. De traf Karl og Gauternes Hær paa en Skrig, kaldet Krokaſkogen, der ſynes at maatte ſøges etſteds paa Grændſen mellem Ranrike og Veſtergautland, ſtrax veſtenfor det nuværende Venersborg[1]. Her blev Karl aldeles ſlagen, og miſtede mange Folk, blandt dem ſin Morbroder Munan Agmundsſøn, Orm Jarls Sønneſøn, deri enten maa have opholdt ſig ved hans Hof, eller, hvad der er det ſandſynligſte, har været en af dem, der ſluttede ſig til Magnus blinde paa Oplandene, og maaſkee iſær har overtalt ham til, efter Nederlaget ved Minne at henvende ſig til Karl. Jarlen flygtede øſtover fra Skoven, forfulgt af Nordmændene ind over Grændſen, og høſtede megen Skam af ſit Foretagende (1137)[2]. Lyſten til at erhverve Beſiddelſer i Norge ſynes fra den Tid ganſke at have forgaaet ham; ſenere finde vi ham endog gift med Harald Gilles Datter Brigida[3].

80. Magnus’s Flugt til Erik Emune, og dennes uheldige Tog til Norge.


Magnus blinde begav ſig nu ned til Danmark, hvor Erik Emune fuldſtændigt havde befæſtet ſit Herredømme og herſkede med ſtor Anſeelſe, men tillige med en hidtil ukjendt Haardhed og Strenghed. Uagtet den Behandling, Erik i ſin Tid havde mødt hos ham, var det modſatte af venſkabelig, og uagtet han ſidenefter endog havde underſtøttet hans Fiende

  1. Krokaſkogen omtales ogſaa i Haakon Herdebreds Saga Cap. 27 ſaaledes at man kan ſee, at en Skov paa Ranrikes Grændſe mod Sverige derved menes.
  2. Inges Saga Cap. 3, Snorre Cap. 2, Fagrſkinna Cap. 256. Morkinſkinna fol. 33 b.
  3. Inges Saga Cap. 21, Snorre Cap. 22. Her, ſom paa et andet Sted, ſiges der at denne Brigida aller førſt havde været gift med Kong Inge Hallſteensſøn, hvilket er en Umulighed, da hun ikke engang kan have været fød før hans Død. Her maa ſaaledes, hvis Brigida virkelig var gift, førend hun egtede Karl Sunesſøn, en Fejl eller Navnforvexling være indtraadt. Muligt at Kong Inge Hallſteensſøn har haft en Sønneſøn af ſamme Navn, om hvem man ellers intet veed.