Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/756

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
738
Harald Gille.

Jarl, med Anmodning om, at han ifølge Kong Haralds Beſtemmelſe vilde afſtaa Halvdelen af Øerne til Ragnvald Jarl, der i dette Tilfælde ſkulde vorde ham en tro Ven og huld Frænde. Hvis Paal vægrede ſig derved, havde Geſandterne Befaling til at drage over til Skotland og opſøge Frakark tilligemed hendes Datterſøn Ølve Roſta, for at tilbyde denne Halvdelen af Øerne, ſaafremt han og hans Frænder vilde underſtøtte Ragnvald i at fratage Paal dem ved Vaabenmagt. Geſandterne kom til Paal og fremſatte Ragnvalds Fordring. Men han ſvarede: „jeg ſkjønner nok, hvorledes det hænger ſammen med denne Fordring. Den er Frugten af langvarige Rænker og onde Anſlag: man har henvendt ſig til Norges Konger, for at at ſkille mig ved mit Rige. Saadanne rænkefulde Mænd vil jeg ikke gjøre ſaa godt, at give mit Rige til en, der ej ſtaar mig nærmere end Ragnvald, med Tilſideſættelſe af min Broderſøn eller min Syſterſøn[1]. Kort og godt, jeg vil forſvare mit Herredømme over Orknøerne med Frænders og Venners Hjelp, ſaa længe Gud under mig Livet“. Efter dette uforbeholdne Afſlag begave Sendemændene ſig, ſom Kol havde befalet dem, over til Katanes, og derfra videre op i Skotland til Frakark, for hvilken de nu fremſatte Ragnvalds Tilbud. Hun optog det godt, og roſte Kok meget for hans Klogſkab, at henvende ſig til hende og hendes mægtige Frænder, der nu ſaa meget mere kunde vorde ham til Gavn, ſom de vare blevne beſvogrede med den ſkotſke Konge-Æt. Hun havde nemlig for ikke lang Tid tilbage faaet et Giftermaal i Stand mellem ſin Syſterdatter Margrete, Haakon Jarls Datter, og den mægtige Maddadh, Jarl i Athole, hvis Fader var en Broder af Kong Mælkolm Keanmor, den daværende Skotekonge Davids Fader[2]. Disſe Fordele undlod hun ikke at udhæve for Sendemændene, idet hiin tillige talte om ſin egen Klogſkab, og henkaſtede nogle Ord om de Fordringer, hendes egne Frænder kunde have paa Jarldømmet i Orknøerne. Men da hun, ſom hun ſagde, af mange Grunde ſandt det godt at handle i Fællesſkab med Ragnvald og hiins Fader, lovede hun paa ſin Datterſøns Vegne, at han ved Midſommertid ſkulde indfinde ſig med en Krigshær, og ledſaget af hende, i Orknøerne, for at møde

  1. Broderſønnen var Harald Jarls Søn Erling, Syſterſønnen var Margretes Søn i det nedenfor omtalte Egteſkab med Maddadh Jarl.
  2. I Orknøyingaſaga S. 176 angives Slægtſkabet ſaaledes: „Mælkolm“ (eller maaſkee rettere „Mælmare“, ſom en Variant har), hans Fader, er en Broder af Skotekongen Mælkolm, Fader til den nuværende Konge, David. Jarlen Maddadh af Athole (Atjöklar i Sagaen) nævnes i flere ſkotſke Diplomer fra Midten af 12te Aarhundrede, ſaaledes i et Diplom af Mælkolm den 4de fra dennes 11te Aar (1164); han kaldes her M. comes de Ethocl (liber Eccl. de Scon S. 8); ligeledes i et udſtedt af Kong David andet Aar efter Kong Stephans Fangenſkab (altſaa 1142), hvor han kaldes Maddadh comes (Munim. de Melros S. 4.)