Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/705

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
687
Kale Kolsſons Ungdom.

viſtnok fremdeles være ſig magtpaaliggende at ſikre ſig hans Venſkab, medens det derimod ingenſteds udtrykkeligt omtales, at han ſøgte Beſkyttelſe hos Kong Sigurd, eller endog ſtod i nærmere Forbindelſe med ham: en Omſtændighed, der maaſkee har bidraget til, at denne ej længe efter Haralds Død gav ham en ny Medbejler.

64. Kale af Agder, ophøjet til Jarl over Orknøerne under Navn af Ragnvald. Magnus Jarl erkjendes for Helgen.


Denne Medbejler var Rum en Søn af Magnus Jarls Syſter Gunnhild i hendes Egteſkab med den mægtige Lendermand Kol Kalesſøn paa Agder, om hvilken der allerede ovenfor er talt[1]. Den viſe Kot indlod ſig ikke paa at hevne ſin Svogers Død mod den mægtige Haakon Jarl, eller paa at gjøre noget Forſøg mod hans Sønner, ſaa længe disſe endnu vare populære; men han ſad hjemme paa ſine Gaarde paa Agder, væntende paa den belejlige Tid. Imidlertid voxede hans Søn Karle op til en ſmuk og haabefuld Yngling. Han var velvoxen, af middels Højde, med lyſebruunt Haar, en Meſter i alle Legemsfærdigheder, men iſær en ypperlig Skald, ſaa at hans Vers endog anføres ſom Mønſtre blandt de fornemſte Skaldes Frembringelſer; han var behagelig og jevn i Omgang, og vandt derfor Yndeſt hos alle, med hvem han kom i Berørelſe. Han opholdt ſig deels hjemme hos Faderen, deels hos ſin Frænde Salmund, en Søn af den i Anglesey-Slaget faldne Sigurd Sneis. Salmund ejede Gaarde paa Øſter-Agder, og var en meget anſeet Mand; paa denne Tid beklædte han Gjaldkere-Embedet i Tunsberg. I ſine tidligere Ynglingsaar foretog Kale efter de Tiders Skik flere ſaakaldte Handelsrejſer, men hvorved dog Tilfredsſtillelſe af Videlyſt og Erhvervelſe af ſtørre Dannelſe, end den ſom kunde opnaaes hjemme, var Hovedformaalet for unge Mænd af ſaa fornem Æt ſom Kale. Den førſte af disſe Rejſer, ſom han foretog allerede i ſit 16de Aar, gjaldt England, og blev af væſentlig Betydning for hans ſenere Livsbane ſaa vel ſom for Norges politiſke Forhold i den følgende Tid. Thi i Staden Grimsby ved Humberen, hvor Skibet landede, og hvor der dengang plejede at komme en Mængde Menneſker fra Norge, Orknøerne, Skotland og Syder-Øerne, traf han en ung Irlænder ved Navn Gilchriſt, der ſpurgte ham om mangt

    Sukcesſion til omkring 1123. Færre end 7 eller 8 Aar i det mindſte kan man neppe antage for Haakon Jarl, efter Magnus’s Drab 1115, til førſt at tilbringe nogle Aar hjemme, derpaa at rejſe til Rom og Jeruſalem, og ſiden at forbedre Lovgivningen og vinde Popularitet.

  1. Se ovf. S. 526. Der ſiges ej, naar Kale blev fød. Da hans Forældre bleve gifte 1099, kunde han være fød 1100. Og ſtort ſenere kan man neppe heller ſætte hans Fødſel.