Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/651

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
633
Sæmund frode og Are frode paa Island.

Thorkell var, ſom tidligere nævnt, en Sønneſøns Søn af Landnamsmanden Olaf Feilan, hvis Fader Thorſtein røde og Farfader Olaf hvile havde været Konger i Dublin og i Skotland[1]. Are var fød i Aaret 1068, og opfoſtredes i ſin Barndom, da Faderen Thorgils var omkommen ved et Ulykkestilfælde, af Bedſtefaderen Gelle; men da denne i ſin høje Alder gjøre en Pillegrimsrejſe til Rom, paa hvilken han døde i-Roeskilde 1075, kom han i 1076 til den anſeede, ligeledes forhen omtalte Hall Thorarinsſøn i Haukadal, ſom dengang var henved 80 Aar gammel, men endnu ved ſin fulde Aandskraft, ſaa at han endog godt kunde erindre, at Thangbrand Preſt døbte ham 1099, da han kun var tre Aar gammel[2]. Hos Hall forblev han i 14 Aar indtil hans Død 1090, dog ſynes han ogſaa at have opholdt ſig af og til, navnlig 1080, hos Teit, Biſkop Isleifs Søn[3]. Hall, der ſelv havde oplevet mange merkelige Begivenheder hjemme og ude, og ſom iſær vidſte god Beſked om Kong Olaf den helliges Bedrifter, da han en Tidlang havde gjort Handelsrejſer i hans Fællig, meddeelte Are, der havde ſærdeles Interesſe for alt ſaadant, mange værdifulde Oplysninger. Mangt og meget erfoor Are ogſaa af Snorre Godes forſtandige Datter, Thurid; men iſær af den mægtige Sidu-Halls Søn, Odd Kellsſøn, der igjen havde ſine Efterretninger fra Thorgeir Afraads-Koll, der boede paa Nidarnes (hvor Staden Nidaros ſiden blev anlagt), dengang Haakon Jarl blev dræbt, fra hvem han vel ſaaledes iſær fik Beſked om Haakon Jarls og Olaf Tryggvesſøns, Bedrifter[4]. Man kjender ikke ſynderligt til Ares øvrige Livsomſtændigheder; ſandſynligviis har han haft Godord, og boet enten paa Helgafell eller Stad, ved Breidafjorden; at han maa have været vel bekjendt med Sæmund frode, og at de maa have indbyrdes meddeelt hinanden Oplysninger, er utvivl-

  1. Se ovf. I. 2. S. 451, 702.
  2. Om Hall i Haukadal, ſe ovf. I. 2. S. 347.
  3. Han kalder ham nemlig udtrykkelig ſin Foſterfader, og ſiger at han opholdt ſig hos ham, da Isleif døde.
  4. De her meddeelte Oplysninger om Are frode findes deels i hans eget Verk, deels i den Indledning, Snorre Sturlasſøn har forudſkikket ſaavel ſin Bearbejdelſe af Kongeſagaerne, ſom Olaf den helliges Saga. Are ſelv angiver Halls Alder til 94 Hun. Da han udtrykkeligt ſiger, at Thangbrand døbte ham treaarig, Aaret før Chriſtendommen blev lovtagen paa Island, altſaa 999, hvilket klar ogſaa af andre Grunde ſees at være det rette, maa han være fød 996, hans Død falder ſaaledes i 1090. Are, 12 Aar gammel i 1080, altſaa fød 1068, kom til Hall 7 klar gammel, i Begyndelſen af 1076, og var hos ham 14 Aar, til hans Død, 1090. Om Thorgeir Afraadskoll ſe ovf. I. 2. S. 258.