Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/637

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
619
Biſkopsſtol i Garde paa Grønland.

derfra, for at opſøge Viinland[1]. Erik var en Islænding af Fødſel, og var en Sønneſøns Søn af Gnup, en Broder af den omtalte Kæmpe Hørd Grimkellsſøn[2]. Erik kaldes vel Grønlændinge-Biſkop, nævnes endog i Biſkops-Fortegnelſerne, og opholdt ſig, ſom vi ſee, 9 Aar paa Grønland; dog er det øjenſynligt, at han ej var faſt anſat der, ligeſom det er viſt, at Grønland da ikke havde nogen faſt Biſkopsſtol. Det er ſaaledes rimeligt, at Eriks Plan fra Begyndelſen af har været at opſøge den gamle Koloni i Viinland, og at han kun ved indtrufne Omſtændigheder, eller i et ham overdraget Ærende, er bleven holdt tilbage paa Grønland. Hvor vidt han kom til Viinland[3], fandt Kolonien og forblev der, angives ingenſteds.

Det er dog ſandſynligt, at Grønlænderne ved Biſkop Eriks niaarige Ophold i Landet have vænnet ſig ſaaledes til at ſee en Biſkop hos ſig, at de ej kunde finde ſig i Savnet, og at derfor det Ønſke er blevet levende og kommet til Udførelſe hos dem, at faa en faſt Biſkopsſtol oprettet i Landet. Stødet hertil udgik nemlig, kun to Aar (1123) efter Eriks Afrejſe, fra de to mægtigſte Mænd i Landet, Sokke Thoresſøn paa Brattelid[4] og hans Søn Einar. Sokke ſammenkaldte Folket til et almindeligt Thing, og tilkjendegav her ſit Ønſke, at Landet ej længer ſkulde være biſkopsløſt, foreſtaaende alle Indbyggerne at ſkyde ſammen til at faa en Biſkopsſtol oprettet. Dette Forſlag fandt Bifald og blev ſtrax udført; Einar Sokkesſøn paatog ſig efter Faderens Anmodning at rejſe til Norge for at bringe Anliggendet i Orden, og rejſte afſted, medtagende en Iisbjørn, og en heel Deel Hvalrostænder ſaa vel ſom Pelsverk, for derved at vinde Høvdingerne og ſkaffe ſig deres Biſtand. Han ankom heldigt til Norge, fik ved ſine velkomne Gaver Adgang til Kongen, fremſatte derpaa ſit Ærende, ſkildrede ham Landets Trang, og bad om hans kraftige Biſtand til at faa den afhjulpen. Kongen fandt ogſaa, at en ſaadan Foranſtaltning vilde være ſaare nyttig for Grønlænderne, og udvalgte ſtrax til dette Hverv en vel oplært og til Folkelærer meget ſkikket Gejſtlig ved Navn Arnald.

  1. De islandſke Annaler, ved disſe Aar, S. 54. Grønlands hiſtoriſke Mindesmerker III. S. 6.
  2. Landnaama, I. 13. Om Hørd, ſe ovenfor I. 2. S. 43, 166.
  3. Om Kolonien Viinland i Nordamerika, ſe ovenfor.
  4. Sandſynligviis nedſtammede Sokke fra Erik røde i Brattelid, ſiden han var i Beſiddelſe af Ættegaarden. Den Formodning er for øvrigt ikke uſandſynlig, der findes fremſat i „Grønlands hiſtoriſke Mindesmerker“ II. S. 671, at Sokkes Fader Thore har været Svigerſøn af Lovſigemanden Skald-Helge, islandſk af Fødſel, gift med den mægtige Enke Thorun af Langenes i Einarsfjorden; hun har maaſkee igjen været en Syſter af Thorgrim Trolle (ſe ovenfor I. 2. S. 703.) Datter af Einar, Einarsfjordens førſte Koloniſt, og Datterdatter af Erik røde.