Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/618

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
600
Eyſtein, Sigurd og Olaf Magnusſønner.

Kong Philip Hallſteensſøn og Ingegerd, den danſke Kong Olafs Enke, og Datter af Kong Harald Haardraade i hans fornyede Egteſkab med den rusſiſke Kongedatter Elliſiv, Mſtiſlavs Faſter[1]. Da Ingegerd, ſom allerede ovenfor antydet, uagtet hun var norſk Kongedatter, ſynes at have tilbragt ſin meſte Tid i Danmark eller Rusland, hvorhen hun rimeligviis efter Kong Olafs Død har begivet m, og ſaaledes, ligeſom Dronning Margrete ſelv, kunde ſiges lige meget at tilhøre alle de tre nordiſke Kongeſtammer, er det ogſaa heel rimeligt, at man fortrinsviis har valgt hende til at ledſage de to rusſiſke Kongedøtre til Danmark og Norge, og at Margrete ved denne Lejlighed ogſaa har bragt Giftermaalet mellem hende og ſit Syſkendebarn Kong Philip iſtand, for paa den Maade yderligere at beſegle Freden mellem alle tre Riger. Merkeligt nok, var endog Philips Broder, Medregent og Efterfølger, Inge Hallſteensſøn, gift med en Kvinde af fornem norſk Herkomſt, der dog ogſaa maa have haft betydelige Ejendomme i Sverige, ſiden hendes Haand eftertragtedes af ikke færre end tre Fyrſter,.ſom alle middelbart eller umiddelbart gjorde Fordring paa Sveriges Trone. Dette var Ulfhild, en Datter af den forhen omtalte Haakon Finnsſøn, hvis Fader Finn var en Søn af Haarek i Thjotta, og i ſin Tid havde fulgt Olaf den hellige til Sverige, hvor det lader til at han har boſat ſig og erhvervet Beſiddelſer. Ulfhild blev efter Inges Død gift med Kong Nikolas i Danmark, der da ogſaa ſelv var bleven Enkemand, men forlod ham ſiden for at egte den ſvenſke Konge Sverke Kolsſøn, om hvilken der vil blive handlet længer nedenfor. Da Ulfhild neppe kan være fød ſtort ſenere end 1100, falder ogſaa hendes Giftermaal med Inge Hallſteensſøn omkring 1118[2]. Alle disſe ſamtidige Giftermaal maa upaa-

    erne omtale det før Eyſteins Død 1121. Mſtiſlav, i Sagaerne kaldet Harald, var en Søn af Vladimir Monomach, Jaroſlavs og Ingegerds Sønneſøn; Vladimir døde ikke førend i 1125, og Mſtiſlav, allerede i hans Levetid Fyrſte i Novgorod, overlevede ham kun 7 Aar. Mſtiſlav kaldes i den ved ved Abbed Villjam forfattede Genealogi (Langebek Scr. II. S. 160 161) Izizlavus, hvilket rimeligviis er Skrivfejl eller Læſefejl f. Mizislaus. I de Genealogier, der paa flere Steder i vore Sagaer meddeles, overſpringes ſtedſe Vſevolod, Vladimir Monomachs Fader og Jaroſlavs Søn, idet Vladimir eller Valdemar gjøres til en Søn af Jaroſlav. Se Sigurd Jorſalafarers Saga Cap. 23, Snorre Cap. 20; Haakon Herdebreds Saga, Cap. 22, Snorre, Magnus Erlingsſøns Saga, Cap. 2; Fagrſkinna, Cap. 144; Knytlingaſaga Cap. 88, 99. I Olaf den helliges Saga Cap. 88, Snorre Cap. 95, hvor Jaroſlavs Sønner opregnes, nævnes dog ogſaa Viſevald (Vſevolod) ſom hans Søn. Se for øvrigt ovenfor, S. 112; og om den engelſke Gyda, S. 380, 395.

  1. Se ovenfor S. 380, 403. Ingegerds Giftermaal med Philip Hallſteensſøn omtales i Slutnings-Capitlet af Hervarar Saga.
  2. Om Finn Haareksſøn er der allerede ovenfor talt, I. 2. S. 7.62, og nærvæ-