Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/613

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
595
Sigurd i Danmark.

Eliv, ſom dengang havde Befalingen i Sønder-Jylland, gjorde et prægtigt Gilde for ham. Paa den Tid opholdt den danſke Konge Nikolas ſig i Staden Heidaby eller Slesvig. Han var gift med Kong Sigurds Stifmoder, Margrete Fredkolla[1]. Nikolas tog meget godt imod Sigurd, fulgte ham ſelv nord i Jylland, og gav ham til Hjemrejſen et fuldt udruſtet Skib. Paa dette kom Sigurd endelig, efter halvfjerde Aars Fraværelſe, hjem i ſit Rige i Juli 1111[2]. Han blev modtagen af alle ſine

    ſaa er højſt ſandſynligt, at han ved Rejſen gjennem Saxland hilſte paa Hertug Lothar, have vi baade i denne Omſtændighed, og i hiin anden, at Lothar ſelv ſiden blev Kejſer, tilſtrækkelige Momenter til at gjøre en ſenere Forvexling af Lothar og Henrik V i Sagaerne rimelig.

  1. Den her nævnte Eliv eller Eilif omtales ogſaa af Saxo, 13de Bog, S. 618—621, og i den Sjællandſke Krønike (Langebek Ser. H. 613) ſom Jarl i Slesvig. Han blev, ſom Saxo beretter, kort efter (1113) afſat formedelſt Forræderi i Krigen mod Venderne. Hvo han var, angives ingenſteds; men Langebek har viſtnok Ret, naar han, i Betragtning af hans høje Værdighed, antager ham for en Ætling af Kongehuſet (Suhm, V. 220). Han tror for øvrigt, at han har været en Søn af Olaf Hunger. Snarere maatte man dog, efter Navnet at dømme, formode at han har været en Sønneſøn af hiin Eilif, Broder til Ulf Jarl, der i ſin Tid var Anfører for Thingmannalidet i England, og ſiden for Væringerne i Conſtantinopel, ſe ovenfor, S. 57. Af den Omſtændighed, at Sagaen her lader Sigurd treffe Eliv i Slesvig, medens Kong Nikolas modtager ham i Heidaby, har man villet udlede, at der endnu paa den Tid ſkjelnedes mellem Slesvig og Heidaby. Dette forholder ſig dog viſt ikke ſaaledes. „Slesvig“ ſynes nemlig aldrig i Sagaerne at betegne Staden, men alene Fjorden med omliggende Diſtrikt. Saaledes f. Ex. er det i Knytlingaſaga Cap. 87 Fjorden, der kaldes Slesvig, medens Byen kaldes Heidaby; i Cap. 98 ſiges Kong Nikolas at blive dræbt i Heidaby, medens Saxo S. 656, 657 nævner Slesvig; og overhoved kaldes Byen i Knytlingaſaga ſtedſe Heidaby, uden at der lægges ſaadan Vegt paa dette Navn, ſom om derved ene det egentlige Heidaby, eller den ſydøſtlige Deel, nu Landsbyen Haddeby, ſkulde være meent. Man maa derfor antage, at Sagaſkriveren ogſaa paa det her omhandlede Sted ved „Heidaby“ har meent ſelve Staden, ved „Slesvig“, kun Diſtriktet; og at Eliv har modtaget Sigurd i en eller anden Borg eller paa et eller andet Sted, der har ligget Grændſen nærmere, end Slesvig. Thi ſkulde man efter den egentlige Beliggenhed have ſkjelnet mellem Slesvig og Heidaby, maatte Sigurd være kommen førſt til ſidſt nævnte Sted, der ligger ſydligſt, medens man dog tydeligt ſeer, at han førſt har truffet Eiliv Jarl. Her maa viſtnok bemerkes, at Morkinſkinna nævner Nikolas og Heidaby før Eliv og Slesvig, men da den desuagtet lader Nikolas følge Sigurd nord i Jylland, maa denne Orden være urigtig. — Kong Nikolas maa være bleven gift med Margrete ikke længe efter ſin Tronbeſtigelſe 1104, thi allerede da omtaler Saxo Giftermaalet, og deres Søn Magnus blev gift allerede i 1127.
  2. Det er ſtrax ovenfor viiſt, at Sigurd, ſom Sagaerne udtrykkeligt ſige, kom til Slesvig ved Midſommerstid (omkring 24de Juni) efter at han ſandſynligviis var kommen til Tydſkland ſidſt i Mai. Da nu Opholdet i Slesvig,