Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/578

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
560
Eyſtein, Sigurd og Olaf Magnusſønner.

vi nedenfor komme til at handle nærmere. Thoras rette Herkomſt var da endnu ubekjendt, og kom førſt ſenere for Dagen[1].

Magnus var, ſom vi have ſeet, ſelv Skald, og flere af hans Vers ere opbevarede i Sagaerne. Hans Bedrifter ere beſungne i Draaper: af de islandſke Skalde Gift Illugesſøn, om hvilken der allerede ovenfor er handlet. Thorkell Hamarſkald og Bjørn den krepphendte. Vers af disſe Draaber anføres hyppigt i Sagaen til Bekræftelſe paa Beretningens Troværdighed.

49. Eyſtein, Sigurd og Olaf Magnusſønner Konger i Norge. Haakon og Magnus Jarler paa Orknøerne.


Da Sigurd Magnusſøn var kommen hjem til Norge med Flaaden fra Veſterhavet, bleve han og hans Brødre ſtrax tagne til Konger, ſkjønt Eyſtein kun var 14, Sigurd 13 og Olaf kun tre Aar gammel[2]. Sigurd fik, ſom Sagaerne udtrykke ſig, den øſtre Deel af Landet at raade over baade med Henſyn til Vejtſler (Krongods-Indtægter) og Skatter; Eyſtein fik Throndhjem og den øvrige nordre Deel; man ſkulde heraf ſlutte, at Olaf fik den midtre Deel eller Gulathingsloven;imidlertid er dette ingenlunde afgjort, og der er endog ſterk Formodning for, at han har faaet Oplandene eller en Deel deraf, ſiden vi efter hans Død, da hans Brødre havde deelt hans Part imellem ſig, finde dem en Vinter begge tilſammen paa Oplandene, hvor de toge Vejtſler hver for ſig, og hver havde ſine Kongsgaarde, ſom dog laa ganſke nær ved hinanden[3]. Da Olaf ved Tronbeſtigelſen endnu var et Barn, paatoge hans Brødre ſig indtil videre Beſtyrelſen af hans Trediedeel, og havde tillige Opſigt over ham ſelv. Denne Deling af Riget er den tredie, eller, naar vi regne den kortvarige Fællesregjering af Magnus Barfod og Haakon Thoresfoſtre, den fjerde, ſom fandt Sted ſiden Olaf den helliges Tid; og det var førſte Gang, at Riget var deelt mellem trende Konger. Delingen ſynes dog mere at have vedkommet Indtægterne, end Regjeringen ſelv. Uagtet det viſtnok laa i Sagens Natur, at enhver Konge helſt og ofteſt opholdt ſig der, hvor hans Gaarde

  1. Sturlungaſaga, II. 1. jvfr. Jon Loftsſøns Enkomiaſt, Fornm. Sögur X. 432.
  2. Hryggjarſtykke, Hrokkinſkinna og Snorre omtale Olaf ſom 4 eller 5 Aar gammel; Morkinſkinna og Fagrſkinna derimod ſom treaarig, hvilket er rigtigere, ſiden hun ved ſin Død, der indtraf 12 Aar efter Tronbeſtigelſen, ſiges at være 15aarig, og det af de ſelvſamme, der ved Tronbeſtigelſen kalde ham fire- eller femaarig.
  3. Sigurd Jorſalafarers Saga Cap. 26, Snorre Cap. 24.