Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/571

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
993
Nordmændene ſvegne.

digheder maatte deres Ærende være Ulſterboerne højſt forhadt, og i deres Øjne været betragtet ſom en Plyndring. Dette forklarer nokſom de ulſterſke Annalers Udſagn, at Magnus blev overfalden og dræbt af Ulſterboerne paa et Plyndringstog. Men man kan dog neppe antage, at Ulſterboerne have foretaget ſig en Handling af den Betydenhed, ſom at overfalde den norſke Konge, for, om muligt, at dræbe ham med hele hans Hær, uden Muirkertachs aabenbare eller hemmelige Befaling, eller i det mindſte med hans Samtykke. Ja om end ingen Befaling, intet Samtykke var givet, og Ulſterboerne alene handlede efter egen Tilſkyndelſe, for at tage deres røvede Kvæg tilbage og hevne ſig paa Nordmændene, burde dette dog have været forudſeet af Muirkertach, ſom derfor viſtnok med Flid har undladt at ſende Magnus den uundværlige Proviant, og derved ſat ham i den Nødvendighed, at tage ſig ſelv til Rette og ſaaledes fremkalde de forbitrede Indbyggeres Hevn. Ordrik fortæller udtrykkeligt, „at enkelte glattungede og veltalende Mænd blandt Irerne ſvigagtigt kom til Magnus, ſkuffede ham med falſke Løfter, og overtalte ham til, alene med faa Folk at forlade Skibene for at beſee Provindſen og modtage dens Overgivelſe, ſaa at han, ſtolende paa deres troløſe Ord, fulgte ſine Forførere to Mile op i Landet, hvor en uhyre Mængde Fiender laa i Baghold og bred frem fra deres Skjul“[1]. Kom nu end Magnus ikke ligefrem for at modtage Indbyggernes Hylding, ſaa var det dog hans Henſigt at modtage og inddrive Rekviſitioner, ſom Muirkertach ikke havde kunnet love ham, uden derved tilſyneladende at erkjende hans Overlegenhed og Ret til at forlange dem, og det er derfor let at forſtaa, hvorledes Ordrik, om han end borte den hele Begivenhed i det væſentlige fortælle ſaaledes, ſom den forefindes i vore Sagaer, dog har kunnet opfatte og gjengive den paa den nys antydede Maade[2]. Det bliver altſaa dog nok temmelig viſt, at der virkelig har været lagt en Plan til hans Undergang, og at han er bleven forlokket ved forræderſke Løfter.

  1. Ordriks Ord (S. 812) tyde ſaaredes i Originalen: „Denique quidam faceti et eloquentes ad eum in dolo venerunt, et frivolis sponsionibus eundem deceperunt, et de navibus egredi ut provinciam viseret atque ad subjectionem sui reciperet, cum paucis pervaserunt. Ille vere perfidis male credulus, ferratos in litore cuneos reliquit et usque ad duo milliaria seductores secutus perniciem suam quæsivit. Ibi enim ingentes inimicorum catervas latitantes invenit, quibus de latebris prosilientibus, audax Northvigena fugere dedignatus proeliari fortiter coepit“.
  2. Den Manſke Krønikes Forfatter viſer ſig her aldeles unøjagtig; den lader nemlig Magnus blive overfalden og dræbt paa et Rekognoſceringstog, ſom han ſtrax ved ſin Ankomſt til Irland foretog op i Landet fra Skibene. For øvrigt ſiger den, at han ved denne Lejlighed kun medbragte 16 Skibe. Maaſkee han heller ikke har haft flere med ſig til Irland, ſiden Forliget med Muirkertach allerede før hans Ankomſt var afſluttet, men har ladet de øvrige blive tilbage ved Man.