Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/567

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
549
Krigsforetagender i Ulſter.

kom han vel ſaa ſildigt paa Aaret til Irland, at der inden næſte Vaar ej kunde være Tale om noget Krigsforetagende af Betydenhed. Vintren tilbragte Magnus hos Muirkertach paa hans Fædreneborg, Kinkora[1]. Vaaren derefter, heder det i vore Sagaer, droge begge Konger til Ulſter, og holdt mange Slag der. Her ſigtes der øjenſynligt til nogle Krigsforetagender i det nordlige Irland, ſom i de irſke Annaler omtales paa følgende Maade. Der udbrød en ſtor Krig mellem Indbyggerne af Cinel-Eoghain, d. e. Landſkabet Throne, og Indbyggerne af Uladh eller Ulſter (det vil ſige det egentlige Ulſter, eller Landſkaberne Down, Louth m. m.). Muirkertach med Mændene fra Munſter, Leinſter, Osſory og Meath, ſaa vel ſom de fornemſte fra Connaught, alle med deres Konger, droge til Cobha-Sletten (i den nordlige Deel af Landſkabet Down) for at komme Ulſterboerne til Hjelp. De droge derfra til Ardmagh, og belejrede den en Uge; imidlertid rykkede Donald O’Lochlan imod dem med en Hær, beſtaaende af Mænd fra det nordlige Irland, og ſlog Lejr lige i deres Nærhed, hvorved han hindrede dem fra at herje videre der i Egnen. Da Mændene fra Munſter vare trætte af at ligge der, gik Muirkertach til Aenachmacha, derfra til Eamhain (Steder i Nærheden) og ad en Omvej igjen til Ardmagh, hvor han ſkjenkede 8 Ører Guld til Alteret, og lovede 8 Snees Køer. Derfra vendte han tilbage til Cobha-Sletten, hvor han efterlod Mændene fra Leinſter og en Deel af dem fra Munſter, og gjorde ſelv, ledſaget af Kongerne af Meath og Connaught, et Strejftog til Dalaraide (ſydøſtenfor Loughneagh)[2]. Paa dette Tog faldt hans Frænde Duncan, Tirdelnaghs Søn, og mange andre fornemme Mænd. I hans Fraværelſe angreb Donald O’Lochlan den Hærafdeling, han havde efterladt paa Cobha-Sletten. Denne forſvarede ſig med ſtor Tapperhed, og et heftigt Slag blev ſaaledes holdt paa Cobha-Sletten, Onsdagen den 5te Au-

    det tydelig ſees at Dublin tilhørte ham, ſe nedenfor S. 554. For øvrigt kan det ikke længer vække Forundring, om Begivenheder fra et af Magnus’s Tog ere af Sagabearbejderne kaſtede hen til et andet, efter de mange og iøjnefaldende Exempler paa ſlige Omkaſtninger, ſom allerede have været anførte.

  1. I Sagaerne ſtaar Kunnaktir d. e. Connaught, og Muirkertach kaldes Konge af Connaught. Dette var han viſtnok, for ſaa vidt han havde Overherredømmet over denne Provins, men „Connaught“ er dog aabenbart her, ſom tidligere (ſe ovenfor I. 2. S. 644) urigtigt ſat i Stedet for „Kankara“ (Kunnjáttaborg, Kunnaktaborg, Kunnaktir i Stedet for Kankaraborg, Kankurum). Kinkora var, ſom vi have ſeet, bleven ødelagt af Donald O’Lochlan i 1088, hvilket Muirkertach havde hevnet ved at ødelægge Donalds Borg Ailich i 1101; men Kinkora var dog imidlertid igjen opbygget, da den ellers ikke, ſom de irſke Annaler fortælle, kunde opbrændes af Lynild i Aaret 1107 med 70 Tønder Mjød og Øl.
  2. Det er højſt ſandſynligt at han var dragen hen for at møde Magnus (ſe nedenfor), thi denne maa netop have herjet paa Kyſten af Dalaraide, nær ved Down.