Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/558

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
540
Magnus Olafsſøn (Barfod).

for paany at beſøge Veſterhavets Kyſter, fornemmelig Irland; og af Sagaernes Udtryk, at han havde med ſig de ypperſte Krigere, ſom fandtes i Norge[1], maa man ſlutte at han til dette Tog udruſtede ſig omhyggeligere og i en ſtørre Maaleſtok, end til noget af de foregaaende. Blandt de anſeede Mænd, der fulgte ham, nævnes omtrent de ſamme, ſom paa Toget i 1098. Som ſædvanligt, angive vore Sagaer ikke den nærmere Anledning til dette Tog, eller hans egentlige Henſigt dermed. Vi erfare kun, at det gjaldt Irland, og det ligger ſaaledes nærmeſt at antage, at han allerede længe har haft i Sinde at gjøre et nyt Forſøg paa at tugte Muirkertach, eftertrykkeligere end det førſte i Aaret 1098, hvilket, ſom vi have ſeet, aldeles mislykkedes. Den Manſke Krønike faa vel ſom de irſke Annaler fortælle at Magnus havde til Henſigt at underkaſte ſig hele Irland. Den førſtes Beretning lyder ſaaledes: „Magnus ſendte Kong Muirkertach ſine Sko med den Anmodning, at han førſte Juledag ſkulde bære dem paa ſine Skuldre midt i ſit Huus, og i de norſke Sendebuds Paaſyn, for at han derved ſaaledes kunde merke, at han var Kong Magnus’s Undermand. Da Irerne borte dette, toge de det ilde op, og bleve heel forbitrede; men Kongen ſelv var klogere; han ſagde: jeg vilde ikke alene bære dem, men endog tygge dem, heller end at Kong Magnus ſkulde herje en eneſte Provins af Irland. Og ſaaledes ej alene efterkom han Anmodningen, men hædrede Sendebudene, ſendte mange Foræringer med dem til Kong Magnus, og ſluttede et Forbund med ham. Men Sendebudene fortalte ham efter deres Hjemkomſt ſaa meget om Irlands Beliggenhed, Yndighed, Frugtbarhed og behagelige Klima, at han ikke tænkte paa andet end at underkaſte ſig den hele og derfor gav Befaling til at udruſte en Flaade“[2]. Det vil nedenfor ſees, at Magnus’s Forbund med Muirkertach ikke ſluttedes førend efter hans Ankomſt til de irſke Farvande; men det er alligevel ikke uſandſynligt, at Magnus allerede for Udgangen af 1101 bar ſendt Muirkertach et Geſandtſkab med ſtrenge Fordringer, ledſagede af Truſler, og at Muirkertach, for i det længſte at afvende Uvejret, har ſøgt at formilde Magnus ved at ydmyge ſig for hans Geſandter, om end juſt ikke paa den i den Manſke Krønike angivne Maade, og ved at ſende ham Foræringer. De irſke Annaler ſynes endog at omtale Forberedelſerne til Toget allerede i 1101[3].

  1. Magnus Barfods Saga, Cap. 347 Snorre, Cap. 25.
  2. Den Manſke Krønike, 1098—1102.
  3. De fire Meſtres Annaler, ved 1101. Der ſtaar: Magnus, Konge af Lachlin, kom for at angribe Irland, ſom dette Vers tilkjendegiver: „Eet Aar over 1100 … fra Chriſti Fødſel til Magnus’s Ankomſt til Erinn.“ Men da vi nu af andre Kilder vide at Magnus ej kom førend 1102, kan der her