Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/517

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
499
Giſl dræber Gjavvald.

luge Thorvaldsſøn, blev dræbt af en vis Thormod Kollesſøn[1] og dennes Svigerſøn Gjavvald. Han gjorde da ved ſig ſelv det Løfte, at hevne ſin Fader, om det ſaa ſkulde koſte ham hans Liv; og hans Erende var nu intet andet end at udføre denne Hevn, ſkjønt han ej var mere end 17 Aar gammel. Men Gjavvald var imidlertid bleven Hirdmand hos Kong Magnus, ſaa at det var en vanſkelig Sag for Giſl at faa Lejlighed til at dræbe ham. Dette gik ham meget nær, og han var den hele Vinter meget nedſlagen derover. Hans Vert ſpurgte ham engang om Aarſagen til hans Tungſind; han kunde nok ſkjønne, ſagde han, at han pønſede paa et eller andet ſtort Foretagende; vilde han ſige ham det, kunde han gjøre Regning paa ubrødelig Taushed, men derimod vilde han tage ham det meget ilde op, om han foretog ſig noget ſaadant uden at have ſagt fra. Giſl aabenbarede ham nu hvad det var. Haakon ſagde at det var ſaare vanſkeligt, da Gjavvald ſtedſe var hos Magnus og ſtod i ſtor Yndeſt. Han lovede dog ikke at lægge Giſl nogen Hindringer i Vejen, ja gav ham endog, da han flyttede ind til Byen for at være Gjavvald ſaa meget nærmere, det Raad, ſom Giſl ogſaa fulgte, at helde ſmeltet Vox over ſit Anſigt og lade det ſtyrkne, hvorved han blev ganſke ukjendelig og ſaa ud ſom om han havde en Hudſygdom.

Giſl ſøgte længe forgjæves efter Lejlighed til at tage Gjavvald af Dage. Et Par Gange var han ham ganſke nær, men den ene Gang var det i Kirken, hvis Hellighed han ej vilde krænke; den anden Gang ringede det juſt til Noon, og medens hans Fromhed forbød ham at begaa Drabet, ſaa længe Ringningen varede, gik imidlertid den gode Lejlighed forbi. Endelig kom den belejlige Stund en Løverdag, juſt ſom Giſl ſtod ude paa Gaden, og Kongen med ſit ſtore Følge, hvoriblandt Gjavvald, kom gaaende forbi. I det ſamme kom nemlig Gjavvalds Huſtru, Helga Thormodsdatter, ud af en Gaard med ſit Barn paa Armen, og kaldte paa ſin Mand; han gik hen til hende og talte nogle Ord med hende, medens det øvrige Følge imidlertid fortſatte ſin Gang. Da Gjavvald ilede efter Følget, for at indhente det, løb Giſl til, og gav ham et Hug i Arken ſaa at Armen ſank magtesløs ned, uden dog at gaa af; da Gjavvald vendte ſig, gav han ham et lignende Hug paa den anden Axel; da ſeg-

    kan man neppe tvivle om Slægtregiſtrets Rigtighed. Det tilføjes her, at Illuge, Giſles Fader, var gift med en Sønnedatter af den bekjendte Bjørn Breidvikingakappes Syſterſøn Skegge (ſe ovenfor I. 2. S. 175, 464). Enkelte af Slægtledene fra Tind maa ſaaledes have været meget gamle.

  1. Thormod Kollesſøn ſynes ifølge Sturlungaſaga H. 39 at have været en Ætling i 5te Led af den tapre Steinthor paa Eyre, der dog var ſamtidig med Tind og Snorre Gode.