Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
31
Slaget paa Lyrſkovshede.

fortælles der, bleve de alle ypperlige Læger. Det er ogſaa heel rimeligt, at de ſiden benyttede ſig af den Færdighed, ſom de her, tildeels mod deres Vilje, erhvervede, og efterhaanden gik frem i en Kunſt, ſom de ikke tidligere havde drømt om at de nogenſinde ſkulde komme til at udøve. To af dem vare Islændinger, i hvis Slægt ſiden Kunſten vedblev at dyrkes; de bleve Stamfædre for en heel Slægt af Læger[1]. Fra een af dem, Atle i Selaardal, nedſtammede ſaaledes den ypperlige Læge Rafn Sveinbjørnsſøn, Snorre Sturlasſøns Samtidige[2]. Man maa vel antage, at Kunſten paa ſamme Maade forplantedes til nogle af de norſke Lægers Efterkommere. For øvrigt ſkulde det næſten ſynes, ſom om man og i den Omſtændighed, at de i ſlig Haſt udnævnte Læger ſkilte ſig godt ved deres Hverv, og ſiden opnaaede Færdighed i Kunſten, ſaa en underbar Medvirkning af Kong Magnus’s hellige Fader og mægtige Beſkytter[3].

Af denne Sejr, heder det og i vore Sagaer, blev Magnus vidt og bredt berømt i Landet, og det var Almuens Tro og Tale, at det ej kunde nytte nogen Konge at ſtride mod Kong Magnus Olafsſøn, og at Kong Olaf ſtod ham ſaaledes bi, at hans Uvenner ikke kunde gjøre ham nogen Modſtand[4].

4. Magnus’s Fejde med Sven. Dennes gjentagne Nederlag og Fordrivelſe.


Efter at denne Fare ſaaledes var afvendt, og Danmark frelſt fra Vendernes Skarer, tog Magnus ſit Vinterſæde, ſom det ſynes, i Slesvig, eller i alle Fald i det ſydlige Jylland, omgiven af et ikke ubetydeligt Antal Folk, ſnarere, ſom man maa formode, for at være ved Haanden, om Venderne

  1. Magnus den godes Saga, Cap. 36, Snorre, Cap. 29. Navnene paa de to Islændinger, der ſaaledes bleve Læger, ere opbevarede: Thorkell Geiresſøn af Lynge og Atle, Fader til Baard ſvarte i Selaardal. Begge omtales i Landnaama. Thorkells Fader Geire (hvis Gaard dog her kaldes „Lunde“ eller „Lauge“ ikke „Lynge“) var en Sønneſøn af Landnamsmanden Baard, Søn af Heyjangsbjørn, Landnaama IV. 10, ſe ovenfor I. 1. S. 323, 536. Thorkells Sønneſøn hed og Thorkell Geiresſøn; han var Kanonikus, en Ven af Biſkop Thorlak, og ſtiftede Thykkebø Kloſter. Atle var en Sønneſøn af Atle Høgnesſøn, en Sønneſøn af Landnamsmanden Geirthjof Valthjofsſøn, ſe Landnaama II. 26.
  2. Rafn var en Sønneſøn af Baard, Atles Søn, ſe Landnaama l. c. og Rafns Saga.
  3. Da det er at formode, at Sagnet herom har vedligeholdt ſlet ſaa vel i Thorkells ſom i Atles Æt, og begges Efterkommere vare anſeede Mænd, kan Sandheden af Beretningen neppe betvivles. Magnus den godes Saga, Cap. 31, nævner ellers Odd Gellesſøn fra Island, ſom Deeltager i Slaget og ſom den, der har bragt de fleſte Efterretninger derom ud til ſin Fædreneø.
  4. Magnus den godes Saga, Cap. 36.