Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
31
Slaget paa Lyrskovshede.

fortælles der, bleve de alle ypperlige Læger. Det er ogsaa heel rimeligt, at de siden benyttede sig af den Færdighed, som de her, tildeels mod deres Vilje, erhvervede, og efterhaanden gik frem i en Kunst, som de ikke tidligere havde drømt om at de nogensinde skulde komme til at udøve. To af dem vare Islændinger, i hvis Slægt siden Kunsten vedblev at dyrkes; de bleve Stamfædre for en heel Slægt af Læger[1]. Fra een af dem, Atle i Selaardal, nedstammede saaledes den ypperlige Læge Rafn Sveinbjørnssøn, Snorre Sturlassøns Samtidige[2]. Man maa vel antage, at Kunsten paa samme Maade forplantedes til nogle af de norske Lægers Efterkommere. For øvrigt skulde det næsten synes, som om man og i den Omstændighed, at de i slig Hast udnævnte Læger skilte sig godt ved deres Hverv, og siden opnaaede Færdighed i Kunsten, saa en underbar Medvirkning af Kong Magnus’s hellige Fader og mægtige Beskytter[3].

Af denne Sejr, heder det og i vore Sagaer, blev Magnus vidt og bredt berømt i Landet, og det var Almuens Tro og Tale, at det ej kunde nytte nogen Konge at stride mod Kong Magnus Olafssøn, og at Kong Olaf stod ham saaledes bi, at hans Uvenner ikke kunde gjøre ham nogen Modstand[4].

4. Magnus’s Fejde med Sven. Dennes gjentagne Nederlag og Fordrivelse.


Efter at denne Fare saaledes var afvendt, og Danmark frelst fra Vendernes Skarer, tog Magnus sit Vintersæde, som det synes, i Slesvig, eller i alle Fald i det sydlige Jylland, omgiven af et ikke ubetydeligt Antal Folk, snarere, som man maa formode, for at være ved Haanden, om Venderne

  1. Magnus den godes Saga, Cap. 36, Snorre, Cap. 29. Navnene paa de to Islændinger, der saaledes bleve Læger, ere opbevarede: Thorkell Geiressøn af Lynge og Atle, Fader til Baard svarte i Selaardal. Begge omtales i Landnaama. Thorkells Fader Geire (hvis Gaard dog her kaldes „Lunde“ eller „Lauge“ ikke „Lynge“) var en Sønnesøn af Landnamsmanden Baard, Søn af Heyjangsbjørn, Landnaama IV. 10, se ovenfor I. 1. S. 323, 536. Thorkells Sønnesøn hed og Thorkell Geiressøn; han var Kanonikus, en Ven af Biskop Thorlak, og stiftede Thykkebø Kloster. Atle var en Sønnesøn af Atle Høgnessøn, en Sønnesøn af Landnamsmanden Geirthjof Valthjofssøn, se Landnaama II. 26.
  2. Rafn var en Sønnesøn af Baard, Atles Søn, se Landnaama l. c. og Rafns Saga.
  3. Da det er at formode, at Sagnet herom har vedligeholdt slet saa vel i Thorkells som i Atles Æt, og begges Efterkommere vare anseede Mænd, kan Sandheden af Beretningen neppe betvivles. Magnus den godes Saga, Cap. 31, nævner ellers Odd Gellessøn fra Island, som Deeltager i Slaget og som den, der har bragt de fleste Efterretninger derom ud til sin Fædreneø.
  4. Magnus den godes Saga, Cap. 36.