Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/476

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
458
Olaf Haraldsſøn (Kyrre).

nok ogſaa blandt de yngre Medlemmer af de fornemme Ætter fandtes mange, der længtes efter et mere bevæget Liv og Anledning til at udmerke ſig ved Krigsbedrifter. Disſe havde viſtnok ſine Øjne henvendte paa Olafs ſmukke, raſke og haabefulde Søn, Magnus, der ved Faderens Død netop var tyve Aar gammel[1], og var lige ſaa krigerſk, ſom Olaf var fredelig ſindet. Denne Søn havde Olaf ikke haft med ſin Dronning, Ingerid, men derimod med en Kvinde ved Navn Thora Arnesdatter[2], der ſiden med Brynjulf Ulvalde den yngre — om i eller udenfor Egteſkab, ſiges ikke — havde en Datter, Skjaldvar, hvilken ſaaledes var Magnus’s Syſter paa mødrene Side. Olaf beſkrives ſom en høj og velvoxen Mand, ſkjønt ej ſaa høj ſom ſin Fader Harald; alle vare enige om at de ikke havde ſeet nogen Mand af et ſmukkere eller mere majeſtætiſk Udvortes. Hans Haar var guult ſom Silke, og hang ſmukt i Lokker; hans Hudfarve var lys, Øjnene vakre, Lemmerne veldannede, han talte ikke gjerne offentligt til Thinge, derimod var han lyſtig ved Drikkebordet, og ſamtalede gjerne i fortroligt Vennelag[3]. Da han, ſom vi have ſeet, yndede Pragt, kunne vi allerede deraf ſlutte, om end Sagaerne ikke udtrykkeligt nævnte det, ak han fremfor andre Konger holdt ſin Hird med ypperlige

    Hrokkinſkinna og Hryggjarſtykke: hos Snorre kaldes den Haukabœr, i Ágrip Cap. 38 Haukbœr. Denne Form er viſtnok rigtigere end „Haukstaðir“ da en Gaard af dette Navn ej findes i Ranrike, derimod gjenkjendes Haukbø i det nuværende Haakeby, en ſtor Gaard i Tanum Sogn, ved Sæimsfjorden.

  1. Han var nemlig 30 Aar gammel da han faldt 1103, ſe hans Saga Cap. 38, Snorre Cap. 28.
  2. Saavel Morkinſkinna ſom Fagrſkinna kalde hende en Datter af Arne laage (om hvem for Reſten intet vides); i Hrokkinſkinna og Hryggjarſtykke, ſaavel ſom hos Snorre (Olaf Kyrres Saga Cap. 5) kaldes hun derimod Thora Jonsdatter. Om hendes Forhold til Brynjulf Ulvalde ytres kun i Forbigaaende, at Skjald var var Kong Magnus Barfods ſammødre Syſter (Sigurd Jorſalafares Saga Cap. 27) og at hun var en Syſter af Halldor Brynjulfsſøn (Magnus Erlingsſøns Saga Cap. 29); da det her ogſaa udtrykkeligt tillægges, at hun var ſammødre Syſter med Magnus, medens Halldor aldrig kaldes Magnus-’s Broder, er det klart, at Halldor og Skjaldvar havde forſkjellige Mødre, ſaa at Orkneyinga Saga paa det ovenfor anførte Sted viſtnok har Ret (Navnforvexlingen fraregnet) naar den ſom Halldors Moder nævner Thora, Paal Jarls Datter. Brynjulfs Forbindelſe med Thora, Olafs Frille, maa have været langt tidligere end hans Giftermaal med Jarledatteren; ja den maa allerede have fundet Sted i Olafs Levetid, da Sigurd Ranesſøn, Skjaldvars Mand, udtrykkeligt ſiger at Magnus ſelv gav ham Skjaldvar til Egte ſtrax efter Krigen i Sverige, altſaa ved 1101 (Sigurd Jorſalafars Saga Cap. 29). Skjaldvar maa ſaaledes være fød i det ſeneſte ved 1087. Halldor, Brynjulfs Søn med Jarlens Datter, nævnes derimod ikke førend efter 1155, og blev dræbt 1160, neppe ſom en gammel Mand, hans Fødſel falder derfor viſt ikke før 1115.
  3. Olaf Kyrres Saga Cap. 2, Snorre Cap. 1.