Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/475

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
457
Anſeede Ætter. Lendermands-Ariſtokratiet.

paa Rein Thora, Skofte Agmundsſøns Datter. Skules Datter Ragnhild blev gift med Kyrpinga-Orm paa Stødle[1]; dennes anden Huſtru, der ligeledes hed Ragnhild, var en Datter af Sveinke Steinarsſøn. Kaare, Søn af Saxe i Vik, blev gift med Borghild, en Datter af Dag Eilifsſøn; en anden Datter af denne, Sigrid, blev gift med Halldor, Søn af Brynjulf Ulvalde og Thora, Paal Jarls Datter; en tredie, Gyrid, med en Sønneſøns Søn af Lov-Berſe[2]. Paa denne Maade vedbleve disſe mægtige Familier at forbinde ſig med hinanden. Og derfor er det intet Under, at disſe Lendermænds-Ætter, ſom i den lange Rolighedstid under Olaf havde kunnet ſamle Kræfter og erhverve Rigdomme, i de følgende Tider dannede et ved ſin Kompakthed og indre Sammenhold overvættes mægtigt Ariſtokrati, ſom alene en Sverres Klogſkab og Udholdenhed var iſtand til at knække, dog ikke uden Blodsudgydelſe og indre Ryſtelſer, hvis ſkadelige Virkninger for Landets Kraft og Selvſtændighed førſt aabenbarede ſig i en meget fjernere Tidsalder.

38. Kong Olafs Død. Hans Perſonlighed og Træk af hans Godmodighed.


Uagtet Olaf, ſom vi have ſeet, plejede at tilbringe Julen i en eller anden Kjøbſtad, lader det dog til at Landet var hans kjæreſte Opholdsſted i de øvrige Tider af Aaret, efterſom Sagaerne udtrykkeligt fortælle, at han for det meſte holdt til paa de ſtore Kongsgaarde i Herederne[3]. Denne hans Forkjærlighed for Landet kan man vel ogſaa tilſkrive det Tilnavn „Bonde“, ſom man gav ham ved Siden af det mere almindelige „Kyrre“. Paa en af disſe Gaarde, Haukby[4] i Ranrike, blev han ſyg og døde den 22de September 1093, efter 26 Aars Regjering, naar man regner fra Sommeren 1067, da han førſt fik Kongenavn. Hans Liig blev bragt til Nidaros, og begravet i den af ham opførte Chriſtkirke. En ſaa ypperlig og venneſæl Konge ſom Olaf fortjente i Sandhed at begrædes af ſine Underſaatter, og hans Død beklagedes derfor visſelig af de fleſte, ſkjønt der

  1. Fagrſkinna, Cap. 214, Snorre, Har. H. S. Cap. 103., Inge Har. Saga Cap. 17. At Ragnhild Skulesdatter var Kyrpinga-Orms førſte Kone, ſees deraf, at hendes Fader Skule var ſamtidig med Olaf Kyrre, medens Erling ſkakke, om hvem det udtrykkeligt ſiges, baade at han var en af Orms yngre Sønner, og at han var hans Søn med Ragnhild Sveinkesdatter, ikke døde førend 1179; og hans Søn Magnus var fød 1156.
  2. Haakon Herdebreds Saga Cap. 14.
  3. Olaf Kyrres Saga Cap. 8, Snorre Cap. 10.
  4. Dagen angives i det gamle Nekrologium hos Finn Jensſøn (Isl. Kirkehiſtorie, 1ſte Bind) og hos Langebek (II. S. 515) ſaavel ſom i et Par andre. Gaarden, paa hvilken han døde, kaldes Haukstaðir i Morkinſkinna ſaavel ſom