Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/468

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
450
Olaf Haraldsſøn (Kyrre).

Stanford, uden, ſom det ſynes, at efterlade ſig Børn, dennes Broderſøn Skofte i Giſke med Sønner. Da Skofte allerede ſtrax efter Olafs Død omtales ſom en ældre Mand, der havde voxne Sønner, og i længere Tid havde været boſat paa Familieſædet Giſke[1], maa man antage at hans Fader Agmund maaſkee var død før Eyſtein Orres Fald, og at Skofte umiddelbart derefter har tiltraadt Gaarden. Agmunds Syſter Thora var Kong Olafs Moder, og Skofte ſaaledes hans Syſkendebarn, et Frændſkab, der nødvendigviis maatte bidrage til at gjøre den allerede mægtige Æt endnu mere mægtig og anſeet. Skoftes Datter Thora egtede ſiden Aasulf paa Rein, Stille Kongsfoſtres Søn og Efterfølger. En anden mægtig Arnmødling, ſom dog ej hørte til Giſke-Grenen, var den allerede forhen omtalte Jon, Søn af Arne Arnesſøn, der ved ſit Giftermaal med Thore Hunds Sønnedatter Rannveig[2] var kommen i Beſiddelſe af dennes Familieſæde Bjarkø paa Haalogaland, efter hvilken Jons Deſcendenter ſædvanligviis kaldtes Bjarkøingerne. Finn Arnesſøns Linje var, ſom man maa formode, uddøet paa Mandsſiden, da ingenſteds nogen Søn af ham omtales[3]. Paa Orknøerne og i Skotland havde hans Datter Ingebjørg efterladt Sønner, Orknø-Jarlerne Paal og Erlend, af ſit Egteſkab med Thorfinn Jarl, og Duncan, der nu befandt ſig ſom Gisſel ved det engelſke Hof, af ſit Egteſkab med Kong Mælkolm. Paal Jarl var igjen gift med en Datter af den i Harald Haardraades Dage ſaa mægtige Jarl Haakon Ivarsſøn og Magnus den godes Datter Ragnhild; deres Søn hed Haakon, desforuden havde de flere Døtre, af hvilke en var gift med den mægtige Lendermand Brynjulf Ulvalde paa Vetteland i Ranrike, en Søn af den forhen nævnte Halldor Brynjulfsſøn,og Sønneſøn af den ældre Brynjulf paa Vetteland[4]. Erlend Jarl e var gift med Thora, hvis Fader, Sumarlide Uſpaksſøn, ſandſynligviis hørte hjemme der i Øerne; men Uſpaks Moder var en Datter af den mægtige islandſke Høvding Hall paa Sida. Erlends og Thoras Sønner hed Erling og Magnus. Magnus var from og ſtilfærdig, og gav allerede i en i ung Alder umiskjendelige Tegn paa den Aandsretning, der, ſom vi i det

  1. Se nedenfor, jvfr. Magnus Barfods Saga Cap. 5, 23. Snorre Cap. 4, 12.
  2. Se ovenfor S. 177.
  3. Hans Gaard Auſtraat finde vi ſiden tilhørende en Kaare paa Auſtraat, Søn af den nedenfor nævnte Høvding Saxe i Vik, der ej ſynes at nedſtamme fra Finn Arnesſøn. Man maa formode at dennes Beſiddelſer ved hans Overgang til Sven Ulfsſøn ere inddragne af Harald Haardraade, og at Magnus Barfod, hvis Frille Sigrid var Kaares Syſter, har ſkjenket denne Gaarden.
  4. Orkneyinga Saga S. 92, hvor dog aabenbart Sønnen Halldor og Faderen Brynjulf den yngre ere forvexlede med hinanden, ſammenl. Fagrſkinna Cap. 215, Haakon Herdebreds Saga Cap. 14, Se Cap. 13.