Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/451

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
433
Kjøbſtædernes Tilvæxt.

Lande, ſom indenlands. Det ligger derfor i Sagens Natur, at Norges Handel under Olafs fredelige Regjering maatte faa et mægtigt Opſving, og at Kongens førſte og fornemſte Beſtræbelſer maatte gaa ud paa at bringe den i Vejret. Agerbrug og andre Næringsveje ſtode endnu paa et alt for lavt Trin, til at man kan have henvendt ſynderlig Opmerkſomhed paa dem, uagtet ogſaa de, ſom alle Fredens Syſler, dog altid maa have gjort nogen Fremſkridt, om end for det førſte temmelig ſmaa; og det kan alene betragtes ſom et overordentligt Held og en ſæregen Tilſkikkelſe, at der under Olafs Regjering indtraf ypperlige Aaringer, ſom frembragte Velſtand, ja Overflod, medens maaſkee endog kun ſædvanlige, og ellers upaaklagelige Middels-Aar vilde have gjort Savnet af hiint Erhverv mere føleligt, og fremkaldt Misfornøjelſe i Stedet for den almindelige Tilfredshed, ſom nu herſkede, og ſom i høj Grad maatte bidrage til at gjøre alle hans Foranſtaltninger populære.

Et iøjnefaldende Beviis paa det Opſving, Norges Handel fik under Olafs Styrelſe, var Kjøbſtædernes betydelige Tilvæxt. Vore Sagaer bevidne, at de alle tiltoge betydeligt under ham[1]. Men i Særdeleshed er han bleven navnkundig ved Oprettelſen af Kjøbſtaden Bergen (Björgvin eller Björgyn). Dette Sted havde viſtnok allerede, ikke mindre end Oslo,

  1. Det Sted i Olaf Kyrres Saga, hvor denne Materie overhoved, ſaa vel ſom Oprettelſen af Kjøbſtaden Bergen i Særdeleshed omtales, findes i de forſkjellige Bearbejdelſer ſaa forſkjelligt redigeret, at man neppe engang vilde kunne forklare ſig Afvigelſerne, naar man ej indbyrdes ſammenlignede Beretningerne og derved overbeviſte ſig om, at de dog øjenſynligt ere udſprungne af en eneſte oprindelig Beretning, der alene har undergaaet ſtørre eller mindre Forvanſkninger. Vi ere dog ſaa heldige at beſidde Beretningen i en, ſom det ſynes, endnu temmelig uforvanſket Tilſtand, i Morkinſkinna. Denne ville vi, da det er af Vigtighed at kjende den nøje, hidſætte ordlydende, men da det er af lige ſaa ſtor Vigtighed at paapege de Forvanſkninger, den i andre Bearbejdelſer har været underkaſtet, for at man ej af disſe ſkal lade ſig forlede til falſke Slutninger, tilføje vi ogſaa de tilſvarende Steder i de øvrige Sagaer. Morkinſkinna fol. 20. a. og b. udtrykker ſig ſaaledes: þá settisk sá kaupstaðr í Noregi er einn er vegsamlegastr þeirra er áðr er getrt, at fráteknum kaupstað í Niðarósi, ok er sá kaupbœr kallaðr i Björgyn; gerðisk þar brátt mikit setr auðigra manna: er þingat mest tilflutning or öðrum löndum. (da oprettedes den Kjøbſtad i Norge, ſom er herligere end alle de forhen omtalte, med Undtagelſe af Kjøbſtaden Nidaros: det er Kjøbſtaden Bergen. Der begyndte ſtrax mange rige Mænd at nedſætte ſig, og did ſkeer den meſte Tilførſel fra fremmede Lande). Nærmeſt Morkinſkinna kommer ſom ſædvanligt Fagrſkinna (Cap. 218), men allerede her ſpores ſterk Forvanſkning: þá settisk sá staðr í Noregi, er einn er vegsamlegastr, ok vér köllum Niðarós (eller er fyrr var getit, Niðarós); kaupstaðrinn í Björgvin gerðisk þar brátt mikill ok auðigra manna setr ok mikil tilflutning af ödrum löndum; í þann tíma mikluðusk allir kaupstaðir, en sumir