Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/394

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
376
Magnus og Olaf Haraldsſønner.

af Kongen ſaa højt yndede Ulf Stallare havde i ſit Huus to af ſine Syſterſønner, Uſpak og Uſviver, ganſke unge Drenge, der gjorde Tjeneſte ſom hans „Hunde-Svende“, eller Vogtere af hans Jagthunde, hvilke han ej alene holdt hjemme paa ſin Gaard, men ogſaa førte med paa ſine Rejſer, og med hvis Paapasning han var ſaa nøjeregnende, at engang, da de paa en Sørejſe, han foretog med Kongen, vare ſlupne bort, maatte Drengene opſøge dem, og med ſtor Anſtrengelſe, ja endog med Livsfare paa en aaben Baad bringe dem tilbage til Skibet, ſom imidlertid med den øvrige Flaade var kommet et langt Stykke videre. Maaſkee at disſe Drenge ikkun havde, hvad man kalder Naadſensbrød hos deres mægtige Morbroder, men det er mere ſandſynligt, at denne deres Stilling, ſom overhoved alle ſlige Ynglingers Opvartningstjeneſte i fornemme Huſe, betragtedes ſom det førſte Skridt til fremtidig Hæder og Anſeelſe[1].

33. Norge deelt mellem Magnus og Olaf Haraldsſønner. Krig og Fredsſlutning med Danmark. Magnus’s Død.


Det er ovenfor omtalt, at Haralds Søn Olaf efter Faderens Nederlag og Fald ſluttede Fred med Kong Harald Godwinesſøn, og med det ubetydelige Antal af 24 Skibe drog til Orknø, hvor han overvintrede, og hvor hans Halvſyſter Maria imidlertid var død. Han drog ikke derfra førend om Sommeren 1067, enten fordi han førſt vilde oppebie Tingenes Gang i England, eller fordi hans Krigeres Saar ikke før vare blevne fuldkommen helbredede. I Følge med ham var hans Stifmoder Elliſiv, hans Halvſyſter Ingegerd, og Toſtigs tvende Sønner, Skule og Ketil Krok. Olafs ældre Broder Magnus var allerede tagen til Konge før Faderens Afrejſe, og havde ene raadet for Riget den førſte Vinter og Vaar efter hans Fald. Men da Olaf nu ankom om Sommeren, blev ogſaa han ſtrax tagen til Konge, uden at det lader til at Magnus lagde ham nogen Hindring i Vejen. Det vilde have været af megen Interesſe, om Oldſkrifterne havde opbevaret os nærmere Efterretninger om de Underhandlinger, der upaatvivleligen maa have gaaet forud for Olafs Ophøjelſe paa Kongetronen. — Thi Overeenskomſten mellem Magnus den gode og Harald Haardraade blev ikke tagen til Mønſter; den gik nemlig ud paa en Fællesregjering for det hele Rige, medens derimod Riget nu blev deelt mellem Harald Haardraades Sønner, ſaaledes at enhver fik ſit beſtemte Part at herſke over, Magnus den nordre Deel, det vil ſige Oplandene, Gulathings- og Froſtathings-Lagen tilligemed Haa-

  1. Ljosvetningaſaga, Cap. 29. Det er ovenfor (I. 2. S. 450) viiſt, at Ulfs Fader Uſpak tilligemed hans Brødre vare forviſte fra Island paa Grund af Kjartan Olafsſøns Drab. Det er derfor nok muligt, at de øvrige Medlemmer af Familien, paa Ulf nær, befandt ſig i trange Kaar.