Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/305

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
287
Haakon Ivarsſøn bliver Jarl i Halland.

Udmerkelſe. Paa denne Tid gjorde Aasmund, Svens Broderſøn, megen Uſtyr i Danmark. Vi have ſeet, hvorledes Sven efter hans Fader Bjørns Drab havde taget ſig af ham og opfoſtret ham[1]. Men efterſom Aasmund voxede til, artede han ſig ſlet, øvede Vold og Drab, og viſte ſig ſaa uregjerlig, at Kongen ikke vilde have ham hos ſig, men gav vant et Len, hvoraf han godt kunde holde ſig og ſine Folk. Lenets Indtægter forſloge imidlertid ej for Aasmund, der omgav ſig med langt flere Folk end han egent.lig ſkulde, og naar han da kom tilkort, tog han andetſteds i Riget med Vold, hvad han behøvede. Da fratog Kongen ham Lenet, og ſagde at han ſkulde forblive ved Hirden uden at holde nogen Skare; men Aasmund kunde ikke længe finde ſig i denne Tvang, rømte bort til ſine forrige Stalbrødre, og øvede nu i Spidſen for dem endnu ſtørre Uvæſen end forhen. Det lykkedes vel Kongen endnu engang at faa ham i ſin Vold, og han lod ham lægge i Lænker, for ſaaledes at tæmme ham. Men Aasmund fandt Udvej til at befri ſig fra Lænkerne, flygtede bort, ſkaffede ſig Folk og Skibe, og gav ſig nu til at herje og dræbe Folk baade indenlands og udenlands. Hans Frækhed gik endog ſaa vidt, at han fordrede af Sven, at denne ſkulde udnævne ham til Jarl i Halland efter Finn Arnesſøn[2]. Saaledes ſtode Sagerne, da Haakon Ivarsſøn kom til Danmark. Sven klagede ſin Nød for ham, og tilbød ham ſelv Jarledømmet over Halland, hvis han kunde faa Aasmund i ſin Vold og bringe ham fangen til Hoffet. Haakon, hvis Hug ſtod til at faa Jarle-

  1. Se ovenfor S. 179, jvfr. S. 234, Anm.
  2. Denne Beſkrivelſe over Aasmunds gale Streger findes i Hrokkinſkinna og Hryggjarſtykke (Harald Haardraades Saga Cap. 61) ſamt hos Snorre Cap. 57. Morkinſkinna (fol. 14. a.) ſiger kun i Korthed at Aasmund blev tre Gange fangen og at Sven hver Gang ſkjenkede ham Livet, men beretter førſt, at Sven, faa ſnart Aasmund var bleven voxen, gav ham Folk og Skibe til at hevne ſin Faders Drab paa Harald Godwinesſøn, ſom dengang var Konge i England, og at Aasmund brugte denne Flaade til at herje i Danmark. Denne Beretning er højſt uſandſynlig, ikke ſaa meget fordi Harald Godwinesſøn paa denne Tid endnu ej var Konge, thi han havde dog næſten kongelig Magt, ſom fordi han var alt for mægtig til at det fornuftigviis kunde falde Aasmund eller nogen anden ind at angribe ham med tre Skibe, hvilket var det Antal, Sven ſiges at have givet ham til dette Tog. Derimod er det viſtnok ganſke rigtigt, naar Morkinſkinna fortæller at Aasmund lagde an paa at blive Jarl i Halland, og at Sven i dets Sted tilbød Haakon denne Værdighed. Det er ogſaa rigtigt at Morkinſkinna kalder Aasmund en Søn af Bjørn Ulfsſøn, og udtrykkeligt ſiger at denne blev dræbt af Sven Godwinesſøn i Thingmannalidet i England, medens den anden Bearbejdelſe derimod kalder ham Svens Syſterſøn. Ogſaa beſkrives Enkelthederne ved Slaget og Haakons paafølgende Møde med Sven noget forſkjelligt i den ſidſte. Haakon hugger Hovedet af Aasmund, og lægger det paa Bordet for Sven.