Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/201

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
183
Haralds Myntvæſen.

ſynligviis for at beſtride de koſtbare Udruſtninger mod Danmark, — anvendte den i Middelalderen ſædvanlige Finants-Operation, at lade ſlaa ſlet Mynt, hvoraf kun Halvdelen var Sølv, den øvrige Halvdeel Kobber: denne Mynt kaldtes derfor ogſaa Haraldsſlaatten[1]. Hidtil ſynes Norge ſaa godt ſom ſlet ikke at have haft et eget Myntvæſen, thi med Undtagelſe af den allerede tidligere omtalte tvivlſomme Mynt fra Haakon den godes Tid[2], en anden fra Olaf Tryggvesſøns eller Olaf den helliges Regjeringstid, har man ingen fundet, der med Sikkerhed er at tilſkrive norſke Konger, førend man kommer til Magnus den gode og Harald Haardraade, hine norſke Mynter ere utvivlſomme, ſkjønt ogſaa de ere meget ſjeldne. Den forefundne Mynt af Harald er forøvrigt af godt Gehalt, og ſkriver lig maaſkee fra en ſenere Tidsperiode af hans Regjering, men merkeligt er det i faa Fald, at han ſkulde begynde den med at ſlaa daarlig Mynt[3]. Hvor ſtrengt Kongens Enerettighed til Handel med Finnerne overholdtes, kan man ſkjønne deraf, at Einar Fluga ſelv for Kongen roſte ſig af, at han havde angrebet et islandſkt Skib og dræbt Beſætningen, alene paa den blotte Mistanke, at den havde handlet med Finnerne. Kongen bebrejdede ham vel at han havde dræbt ſagesløſe Mænd, men da Einar fortalte ham, at der virkelig fandtes en heel Deel Finne-Varer ombord, blev han ſtrax beroliget, og det ſynes ſom om han meente, at Einar havde handlet aldeles ret[4].

15. Kirkelige Anliggender. Haralds Forhold til den bremiſke Erkeſtol. Anlægget af Kjøbſtaden Oslo, og Oprettelſen af St. Hallvards Helligdom.


Ogſaa i de kirkelige Anliggender lagde Harald tydelig for Dagen, at han ſelv vilde udøve den højeſte Myndighed i ſit Rige, og ikke taale

  1. Harald Haardraades Saga Cap. 43.
  2. Se ovf. I. 1. S. 799.
  3. Mynten fra Olaf Tryggvesſøn eller Olaf den hellige er beſkreven i Holmboes „Das älteſte Münzweſen Norwegens“ S. 35, og ſammeſteds afbildet Fremſiden viſer Kongens Bryſtbillede, med Omſkrift Onlaf rex Nor.; Bagſiden det fra Knut den ſtores Mynter bekjendte Kors, med Bogſtaverne CRVX i Hjørnerne og Omſkriften GodwineM-ono, hvilket nokſom viſer at en engelſk Myntmeſter er brugt. Magnus den godes Mynt, ligeledes beſkreven og afbildet ſammeſteds, viſer paa Fremſiden Kongens kronede Bryſtbillede med Omſkrift: Magnus rex N., paa Bagſiden en Bygning, med Omſkrift Jv. le. me. fecit. Haralds Mynt (ſammeſteds S. 37) viſer paa Fremſiden tre ſammenlagte Skjolde, med Omſkrift „„Harald rex No.“, paa Bagſiden et Dobbeltkors med 6 Kugler, og Omſkrift Vlf on Nidarne(s), her nævnes endnu Nidarnes, Navnet paa Stedet, hvor Byen Nidaros blev anlagt, i Stedet for dette.
  4. Harald Haardraades Saga Cap. 104, jvfr. Morkinſkinna.