Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/199

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
181
Kongens Svogerſkab med Arnmødlingerne.

let med Thora vandt Kongen virkelig, i det mindſte for en Tid, Arnmødlingerne i Landet, thi det heder udtrykkeligt kort Tid efter, at Eyſtein Orre, paa denne Tid omtrent 34 Aar gammel[1], altid var en af Haralds ypperſte Tilhængere, og man tør vel ogſaa tilſkrive dette Venſkab, at Einar Fluga, Eyſtein Orres og Thoras Syſkendebarn, traadte i Kongens Kjendte, ſkjønt det rigtignok ellers heder, at deres Venſkab ikke altid var lige godt[2]. Erlingsſønnerne paa Søle, Eyſteins og Thoras Morbrødre, ſynes ogſaa at have ſluttet ſig til Harald, i det mindſte omtales de ej ſom hans Modſtandere: ſaa meget har altſaa dette højſt ſtatskloge Giftermaal udrettet. Kun Einar Thambarſkelve, og maaſkee de oplandſke Høvdinger, holdt ſig fremdeles paa en ſpendt Fod med ham. Einar var den, der havde meeſt at ſige over Bønderne i hele Thrøndelagen, han ſvarede i deres Navn, naar Kongens Mænd ſagſøgte dem; ſelv kyndig og forfaren i Landſens Lov og Ret, var han altid færdig med Lov-Indſigelſer paa Bøndernes Vegne, naar Søgsmaalet var uretfærdigt, ligemeget enten Kongen var tilſtede eller ej. Dette mishagede Kongen meget, men han vovede dog ikke at fratage ham hans Veitſler. Men — ſom man maa formode — lige ſaa meget forat opſtille en Modvegt mod ham, ſom for at belønne prøvet Troſkab, gjorde han ſin gamle Krigskamerat fra Myklegaard og trofaſt hengivne Ven, Islændingen Ulf Uſpaksſøn, til Lendermand og gav ham Forleninger i det Throndhjemſke, der maa have været betydeligt ſtørre end Einars[3]; han gav ham nemlig ej alene den ſæd-

    ved 1063 eller 1064, altſaa i Haralds ſidſte Regjeringstid, og følgelig været et Barn, da hun kom til England. Maria derimod var den Gang voxen, ſiden det udtrykkeligt ſiges (Harald Haardraades Saga Cap. 117), at Harald havde bortlovet hende til Eyſtein Orre; hun var altſaa fød i Begyndelſen af hans Regjering, eller ved 1046; ja det paa den Tid i Norge uvante Navn Maria gjør det endog ſandſynligt, at hun er fød i Rusland, og der har faaet ſit Navn, enten af Harald ſelv (ſe ovf. S. 113) efter den græſke Maria, der maaſkee endnu ſtod ham i friſkt Minde, eller, efter hans Bortrejſe, af ſine rusſiſke Frænder. Altſaa faa vi en lang Mellemtid (1048—1062) hvori Harald ikke har levet ſammen med Elliſiv, og han tog hende ſaaledes førſt til ſig efter 1062,den ſidſte Lejlighed, hvor Thora nævnes ſammen med ham. Nærmeſt ligger det her for Haanden at antage, at Elliſiv og Maria ikke engang have været i Norge under Haralds førſte Regjeringsaar.

  1. Eyſtein Orre var 12 Aar gammel i 1026, altſaa fød 1014, ſe ovf, I. 2. S. 707.
  2. Harald Haardraades Saga Cap. 204.
  3. Harald Haardraades Saga Cap. 54. Snorre Cap. 38, Fagrſkinna Cap. 188, 215. Ulfs Søn, heder det, var Jon ſterke paa Raasvold, ſandſynligviis Raasvold i Børgſen, ikke langt fra Huſebø og Gimſe, hvor Einar Thambarſkelve boede. Ogſaa af dette Naboſkab kunde det maaſkee ſluttes, at Harald i Ulf opſtillede en Modvegt mod Einar.