Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/196

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
178
Harald Haardraade.

allerede ovenfor nævnt, en Søn af Isrid Gudbrandsdatter, og ſaaledes en Fætter, baade af Kongen og af Gunnhild paa Ringenes. Ogſaa med Nabofyrſterne vare disſe Ætter nær beſvogrede. Aaslak paa Sole var ved ſin Huſtru, Svein Jarls Datter, en Svoger af den ſvenſke Konge, der var gift med hendes Syſter Gunnhild[1]. Aaſtrid, et Syſkendebarn af Einar Flugas Fader Harald, var, ſom ovenfor nævnt, gift med den der omtalte mægtige Mand i Sverige, ved Navn Ragnvald den gamle, og efter hans Død med Kong Emund ſlemme, medens tillige hendes og Ragnvalds Søn Steenkil, Jarl i Svithjod, egtede Emunds Datter af farne Egteſkab. Ogſaa en Broder af Einar, ved Navn Finn, ſynes at have haft mægtige Forbindelſer i Sverige, ja endog at have været boſat der[2]. Ligeledes lader det til, at den ſognſke eller aurlandſke Æt ſtod i nærmere Forbindelſe med Sven Ulfsſøn, thi Brynjulfs Syſkendebarn, Rannveig Thordsdatter, havde med Sven Datteren Ingerid, og var ligeledes, ſom det ſynes, Moder til hans Sott Knut, ſiden bekjendt ſom Kong Knut den hellige[3].

    Saga Cap. 6), ſom Lendermand 1098 (ſammeſteds Cap. 73); hans Fader er altſaa rimeligviis død i denne Mellemtid; aller ſidſt nævnes han i 1138 (Inge Haraldsſøns Saga Cap 6). Vidkunn er altſaa rimeligviis fød henimod 1066, og Jon, hans Fader, omkring 1030; dennes Giftermaal med Rannveig maa følgelig falde omkring 1060, maaſkee endog ſør, for det Tilfælde, at Vidkunns Broder Sigurd Hund, hvad man næſten maa antage, var ældſte Søn. Jons Huſtru Rannveig var en Datter af Sigurd Thoresſøn og Aude, Snorre Godes Datter og den forhen (I. 2 S. 954) omtalte islandſke Kæmpe Vegg-Bardes fraſkilte Huſtru, ſe Heidarvigaſaga Cap. 7.

  1. Se ovenfor I. 2, S. 486.
  2. Vi finde nemlig (ſe Slægtregiſtret i Fagrſkinna Cap. 145), at den ſvenſke Konge Karl Sverkesſøns Moder var Dronning Ulfhild, en Datter af Haakon, Søn af Finn Haareksſøn fra Thjøtta. Hun var ogſaa, ſom det, trods Slægtregiſtrets Ord, maa antages, aller førſt gift med den ſvenſke Konge Inge Hallſteinsſøn. Da man nu tillige finder omtalt, at Olaf den hellige ved ſin Flugt til Sverige 1028 ledſagedes af Finn Haareksſøn (ſe ovenfor I. 2, S. 762), medens dennes Tilbagekomſt ej nævnes, maa man næſten tro at Finn formedelſt dette Venſkab med Olai ej har vovet eller ſkjøttet om at komme tilbage til Norge, og er bleven i Sverige, rimeligviis hos ſin Frænde eller Beſvogrede Ragnvald den gamle. Det er allerede ovenfor (S. 762) omtalt, hvorledes Navnet paa Haakon Finnsſøns Datter, Ulfhild, minder om en Opkaldelſe efter St. Olafs Datter og nærmere Forbindelſe med det norſke Kongehuus. Maaſkee ogſaa at Kong Ring og Dag Ringsſøn havde noget hermed at beſtille, og at Steenkils Slægt nærmeſt har hørt hjemme i Vatsbu i Veſtergøtland.
  3. Jvfr. ovenfor I. 1. S. 578, 594. I Egils Saga Cap. 40 ſtaar der at Thord Brynjulfsſøns Datter Rannveig havde to Sønner, Thord og Helge, af hvilke Thord havde Datteren Rannveig, Moder til Ingerid, Olaf Kyrres Huſtru, og Brynjulf Sønnen Serk i Sogn, der i Magnus Barfods Saga