Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/162

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
144
Magnus den gode og Harald Sigurdsſøn.

Magnus ſagde at han kunde gjort ſom han ſyntes, og bad ham fremdeles komme tilbage til ham, naar han vilde.

Ragnvald udruſtede nu ſit Skib, og beſatte det med de meeſt udſøgte Folk. Flere af dem vare Kongens Hirdmænd. Med en gunſtig Vind ſejlede han fra Norge, kom til Hjaltland, og hørte der at Thorfinn, aldeles ſom han havde formodet, ingen Ufred væntede og derfor havde ſendt mange af ſine Mænd fra ſig. Han opholdt ſig, fuldkommen tryg, paa Rosſø, ſandſynligviis ved Birgsaa paa Veſtſiden, kun omgiven af et ringe Antal Folk[1]. Ragnvald fik ſnart at vide, hvor han var, og kom ſaa uforvarende over ham, at han allerede havde beſat Dørene til Huſet førend nogen af dem, der vare indenfor, merkede det. Det var ved Nattetid. De fleſte ſov, men Jarlen ſad endnu ved Drikkebordet. Ragnvald var haard nok til at ſætte Ild paa Huſet. Thorfinn og hans Mænd grebe ſtrax til Vaaben, men kunde intet udrette, fordi alle Udgange vare beſatte. Imidlertid begyndte Ilden at gribe om ſig. Thorfinn lod Ragnvald anmode om at tilſtede alle dem Udgang, ſom han vilde ſkjenke Livet; dette forundte Ragnvald alle Kvinder og Ufrie, men hvad Thorfinns Hirdmænd angik, vilde de, ſom han ſagde, neppe være ham bedre levende, end døde. Men medens nu de, ſom Ragnvald vilde ſkaane, bleve bragte ud, ſaa Thorfinn ſit Snit til at faa en Brædeveg under Huſet brudt løs: her løb han ud, med ſin Huſtru Ingebjørg i Armen, og i Belgmørket og den tykke Røg bleve Ragnvalds Mænd ham ikke var, ſaa at han heldigt kom ned til Stranden, og der fik fat paa en Baad, hvori han, endnu ſamme Nat roede ganſke alene over til Katanes. Ragnvald brændte hele Gaarden op med alle de Mænd, ſom vare derinde, og hverken han ſelv eller nogen af hans Folk havde mindſte Anelſe om at Thorfinn var undſluppen. Denne ſøgte ogſaa fremdeles at holde ham i Uvidenhed derom, for ſiden deſto lettere at kunne overrumple ham, og holdt ſig til den Ende ſkjult hos ſine Venner paa Katanes. Ragnvald rejſte imidlertid rundt om til alle Øerne, ſom han underlagde ſig, og ſendte endog Bud over til Katanes, at han gjorde Fordring paa det Rige, ſom Thorfinn her havde haſt. Ingen modſagde ham, og ſaaledes ſvævede han fremdeles i den Tro, at Thorfinn var indebrændt.

Da Ragnvald havde tilendebragt ſin Hyldingsrejſe, opſlog han ſin Bolig i Kirkevaag[2], for her at tilbringe Vintren. Hid lod han derfor

  1. Da Rosſø nævnes her i Orkn. Saga S. 72, og vi ſenere erfare at Birgsaa var Thorfinns egentlige Reſidens, er det ogſaa ſandſynligt, ak det var der, hvor han ved den ovenfor nævnte Lejlighed holdt til; ſnareſt ſkulde man dog ellers formode, at Hrossey her ſtaar ved en Skrivfejl for Háey eller Rögnvaldsey, da der fra disſe Øer netop lod ſig „ro over til Nes“.
  2. Dette er det førſte Sted, eller et af de førſte Steder, hvor Kirkevaag (Kir-