Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/159

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
141
Uenighed mellem Orknø-Jarlerne.

haft den. De fandt det heller ikke raadeligt for Ragnvald at begynde Krig med Thorfinn, der kunde opſtille Krigere fra Katanes, meget af Skotland, Syderøerne, og en Trediedeel af Orknøerne, medens han ſelv alene kunde ſkaffe Folk fra de to Trediedele af Øerne. Etikette foreſlog derfor at man ſkulde ſee til at faa et Forlig iſtand, og at Ragnvald i det Øjemed ſkulde tilbyde Thorfinn Halvdelen af Øerne. Da Ragnvald ſaa, hvor uenige de vare, ſagde han at heller end ſtrax at ſlutte et ſaadant Forlig om at dele Riget, vilde han forlade det før en Tid, og ſøge Hjelp hos ſin Foſtbroder Kong Magnus. Denne Beſlutning udførte han ogſaa ſtrax, drog over til Norge, og begav ſig til Magnus, ſom da maa være kommen ganſke nylig fra Danmark (Høſten 1045). Ragnvald fortalte Magnus, hvorledes Sagerne ſtode mellem ham og Thorfinn. Magnus viſte Ragnvald al mulig Velvilje, bad ham at opholde ſig hos ham ſaa længe han vilde, og tilbød at give ham ſaa ſtort Len, at han deraf godt kunde underholde ſig ſelv og ſine Mænd. Men Ragnvald vilde intet høre om at opgive ſine Beſiddelſer: han bad kun om Hjelp til at forſvare dem mod Thorfinn. Magnus føjede ham heri, og gav ham en Deel Ledings-Tropper. Han gav ham ogſaa en Hilſen og Brev under ſit Indſegl til Kalf Arnesſøn, hvori han lovede denne Landsviſt i Norge, Tilbagegivelſen af alle hans Ejendomme, og ſit Venſkab oven i Kjøbet, øm han vilde underſtøtte Ragnvald mod Thorfinn. Ragnvalds Ophold i Norge var kun kort: ſaa ſnart Magnus havde opfyldt hans Bøn, ſejlede han atter veſter, landede ved Hjaltland, hvor han og ſamlede Folk til ſig, og begav ſig derfra til Orknøerne. Her ſtevnede han ligeledes ſine Venner til ſig, og med ſin ſaaledes forſterkede Hær ſtyrede han over mod Katanes, hvor Thorfinn imidlertid var kommen med de Skarer, han havde ſamlet i Skotland og Sydrøerne. Ragnvald Jarl lod ſig det vare magtpaaliggende, jo før jo heller at ſende Kongens Brev og Budſkab til Kalf Arnesſøn, og denne laante, ſom det ſyntes, villigt Øre dertil. Saa ſnart Thorfinn fik høre at Ragnvald var kommen til Øerne, og vilde gjeſte Katanes, ſejlede han ham ſtrax imøde med ſin Flaade. Denne beſtod af 60, men for det meſte ſmaa Skibe; Ragnvald havde derimod, da han ſtak ud i Petlandsfjorden, 30 ſtore Skibe. Jarlerne mødtes ved Raudabjarg, ſandſynligviis det nuværende Oldhead, ſydligſt paa Ragnvaldsø[1]. Fra begge Sider angreb man hinanden med den ſtørſte Heftig-

  1. Raudabjarg (Rødbjergene) have nogle antaget for Dunnet Head i Katanes ved Indløbet til Thurſobugten. Men det maa være at ſøge paa Orknø-Siden, efterſom det udtrykkeligt ſiges at Thorfinn kom mod Ragnvald, juſt ſom denne kom til Pettlandsfjorden, og at Thorfinn, ſtrax efter Slaget, lod ſøge efter Flygtningerne omkring paa alle Øer. Man kunde maaſke ogſaa tænke paa Sydſpidſen af Waas eller Vaagaland, men herfra var det dog