Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/134

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
116
Magnus den gode.

Harald visſelig med. Hans Indbrud i Paladſet umiddelbart for Flugten har maaſkee ogſaa været forbundet med en ikke ubetydelig Plyndring, og der kan vel endog tidligere under Michael Katallaktes’s Regjering have været Anledning til en ſaadan. Viſt er det, at de Skatte, han havde ſamlet, vare overordentlig ſtore, og paa et andet Sted ligefrem kaldes „Grækerkongens Guld“[1].

Harald lagde Tilbagevejen over det ſorte Hav, og derfra, ſom der ſiges, til Ellipalt, d. e. det aſovſke Hav, hvorfra han rejſte videre til Lands, indtil han kom til Jaroſlav. Han er ſaaledes ikke dragen op ad Dnepr, men maa være landet ved den rusſiſke Beſiddelſe Tmutarakan, og derfra have fulgt Donfloden opad[2]. Vore Sagaer lade, ſom ſædvanligt, Jaroſlav reſidere i Holmgaard eller Novgorod, medens dog Kijev var hans ſædvanlige Opholdsſted, hvor viſtnok ogſaa Harald nu opſøgte ham og modtog de Skatte, han havde i Forvaring. Paa Vejen fra Conſtantinopel til Kijev digtede Harald et Kvad, hvori han deels opregnede de Hændelſer halt havde oplevet, de Bedrifter han havde udført, og de Færdigheder, han beſad; alt med ſtadigt Henſyn til Jaroſlavs Datter Eliſabet eller Elliſif, over hvis Kulde han beklager ſig, ſkjønt han dog ikke havde haft Anledning til at prøve hendes Følelſer, ſiden han bejlede til hende, medens hun endnu var et Barn. Kvadet beſtod af lo Vers, af hvilke kun fem ere opbevarede. Her ſiger han blandt andet: „vort Skib gjennempløjede Bølgen forbi det vide Sicilien; da vare vi prude: den brune Snekke ſkred herligt frem under de raſke Drenge“. Han taler ogſaa øm, hvorledes han i ſin Ungdom deeltog i Kampen med Thrønderne, da hans Broder faldt[3]. „Jeg kan“, ſiger han, „8 Idrætter, nemlig at ſmede, at ride, at ſvømme, at løbe paa Skid, ſkyde, kaſte med Spyd, ſpille paa Harpe, og digte“. Han omtaler at han var fød paa Oplandene, men at han nu ſejler med ſine Skibe forbi Klipperne. Alle Vers ende med Omkvædet: „dog ſlaar den guldprydede Pige i Gardarike med Nakken ad mig“. Dette Tillæg

  1. Se nedenfor S. 128, 129.
  2. Ellipalt er en Fordrejelſe af det græſke ἕλη, d. e. Moradſer, og det latinſke paludes, ſe ovenfor I. 1, S. 232.
  3. Da Harald forlod Conſtantinopel, bar han vel ogſaa aflagt det falſke Navn Nordbrikt, ſom han ifølge de vidtløftigere Kongeſagaer ſkal have antaget under ſit Ophold i Grækenland. Der er dog et ſtort Spørgsmaal, om han virkelig har antaget noget ſaadant Navn, der i alle Fald er aldeles unorſk, og ſnarere angliſk. Den norſke Form vilde være Nordbjart. Men da vi ſee, at Slaget ved Thesſalonike af Sagabearbejderne i det 12te Aarhundrede er blevet forvexlet med Slaget ved Driſtra og Bitzina under Alexios Komnenos, kunde det nok hende, at ogſaa den daværende Væringe-Høvdings Navn „Nabites“ (Ναμπίτης), der ſynes at være en Forvanſkning af „Norbert“, er urigtigt blevet overført paa Harald.