Side:Det norske Folks Historie 1-2.djvu/118

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
100
Magnus den gode.

vil nedenfor nærmere blive omtalt, hvorledes Halldor Snorresſøn, hjemkommen til ſin Fædreneø Island, plejede paa Thingene vidtløftigt at fortælle Beretningen om Harald Sigurdsſøns Bedrifter, og han har da viſt ikke undladt at viſe ſit Arr, og melde ſaa vel om Anledningen til at han fik det, ſom om den Ordvexling, han ved ſamme Lejlighed havde med Harald. Sagnet herom bar viſt ogſaa vedligeholdt ſig i hans Æt, og det er vel at merke, at Snorre Sturlasſøns Oldemoder var Halldor Snorresſøns Datterdatter[1].

Vi erfare altſaa kun heraf, at Harald og Væringerne deeltoge i Erobringen af de 13 Stæder, ſom Georg Maniakes, ifølge de græſke Kilder, ſkal have erobret paa Sicilien. Dette er ogſaa en ligefrem Følge af, at han var med paa Toget, hvorom der, ſom vi have ſeet, ikke er mindſte Tvivl. Hvor vidt han ellers handlede ſaa ſelvſtændigt, ſom vore Sagaer antyde, eller hvor vidt det endog fornemmelig ſkyldes hans eller Væringernes Fortjeneſte, at nogle af hine Stæder bleve indtagne, er mere end tvivlſomt. Det er Sagaſkrivernes Viis, at gjøre ſin Helt til Hovedperſonen i de ſkildrede Begivenheder. Paa ſamme Maade lader de nordmanniſk-italienſke Hertugers Sagaſkriver, Galfred, Nordmannerne og deres Anførere Thankreds-Sønnerne ſpille Hovedrollen i denne ſelvſamme Krig. Han lader Viljam af Hauteville gjøre Udſlaget ved Syrakus og ſenere ved Montepiloſo, og lader Nordmannerne alene vinde den afgjørende Sejr ved Traina, medens Grækerne kun nøje ſig med at plyndre Lejren[2]. Men da vi nu tillige erfare, at Væringerne og Latinmændene eller Nordmannerne holdt ſig ſammen, og at der i begge Korps herſkede Misfornøjelſe med Maniakes’s Egennyttighed, er det i og for ſig ikke uſandſynligt, at Nordmannerne og Væringerne i Forening have udført flere Bedrifter i denne Krig paa egen Haand, ligeſom man kan være forvisſet om, at deres Tapperhed og Krigsfærdighed maa have bidraget betydeligt til Grækernes Sejrvindinger.

Det forholder ſig, ſom vi have ſeet, virkelig ſaaledes, at Maniakes forlod Sicilien, og rejſte hjem til Conſtantinopel, førend Væringerne, men han rejſte hjem ſom Fange, bagvaſket af Stephanos, ikke ſom Befalingsmand. Hvor længe Harald og Væringerne ere blevne tilbage paa Sici-

  1. Se Landn., II. 23. Sturlungaſaga, II. 2. (I B. S. 49). Halldors Datter Thorkatla var Moder til Thorgils Gudlaugsdatter, der egtede Gils Snorresſøn, og med ham havde Sønnen Thord, Fader til Hvamm-Sturla, Fader til Snorre Sturlasſøn.
  2. Galfred Malaterra, I. 7. 10. Det er ovenfor I. B. S. 665—671 viiſt, hvorledes Dudo paa ſamme Maade lader Gange-Rolf ſpille Hovedrollen i Foretagender, hvorved han umiskjendeligt kun har indtaget en underordnet Stilling.