Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/91

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
63
Nor og Gor.

Oldſagerne den keltiſke Tid; men forſaavidt nogen gradviis Overgang er at ſpore, tilhører den upaatvivlelig Kelterne.

11. Nordmændenes Udbredelſe i Norge.

Efter ſaaledes at have erhvervet os et Overblik over Norges nærmeſte Nabolandes ældſte germaniſke Befolkning, hvilken vi nødvendigviis maa kjende for at kunne forſtaa, hvorledes Forholdene i Norge ſelv, iſær dets ſydligere Grændſeegne, geſtaltede ſig, kunne vi vende tilbage til Nordmændene og underſøge de ſparſomme Vink, hiſtoriſke Optegnelſer i Forbindelſe med Iagttagelſe af Folkets egne Stamme-Egenſkaber og andre Omſtændigheder give os om Maaden, paa hvilken de fordeelte ſig om i Landet. Der findes viſtnok i et af vore ældre Sagnſkrifter nogle Optegnelſer, ſom tilſyneladende endog meget nøje berette om de enkelte norſke Smaa-Rigers Stiftelſe, men hvilke dog næſten ved førſte Øjekaſt viſer ſig at være upaalidelige, da man ikke længe kan tvivle om at de, idetmindſte i ſin nærværende Skikkelſe, ere ſammenſatte i en temmelig ſildig Periode, og afen Forfatter, der ej længer nøjedes med at nedſkrive de rene Sagn, men bearbejdede dem efter egne Hypotheſer og Reſultaterne af ſin Læsning hos fremmede Forfattere. Disſe Optegnelſer indeholdes i to genealogiſke Indledninger, een til de norſke Kongers, en anden til de orknøſke Jarlers Hiſtorie i det berømte Saga-Haandſkrift, der nu ſædvanligviis kaldes Flatøbogen og er ſkrevet paa Island efter ældre Originaler i Slutningen af det 14de Aarhundrede[1].

Den ene af disſe to Indledninger, nemlig den, der forudſkikkes de norſke Kongers Genealogi, lyder i det Væſentlige ſaaledes: „Fornjot hed en Mand, han havde tre Sønner, Hleer, Loge og Kaare; denne ſidſte raadte for Vindene, Loge for Ilden, Hleer for Søen. Kaare var Fader til Jakul, Fader til Kong Snæ, hvis Børn var Thorre, Fann, Driva og Mjall. Thorre var en berømmelig Konge ſom raadede for Jotland og Finland; til ham blotede Kvænerne for at der ſkulde komme Sne og godt Skidføre, hvori deres Aarsherlighed beſtaar. Dette Blot holdtes ved Midvinter, og deraf har Thorremaaned ſit Navn. Thorre havde tre Børn, hans Sønner hed Nor og Gor, hans Datter Goe. Goe blev borte, og Thorre gjorde Blot en Maaned ſenere end han plejede, derfor kaldte man ſidenefter den Maaned, ſom da begyndte, Goe. Nor og Gor ledte efter deres Syſter. Nor holdt ſtore Feldtſlag veſtenfor Kjølene, og fire Konger faldt for ham, ved Navn Vee og Vei, Hunding og Heming; alt det Land underlagde han ſig lige til Søen. Nor og Gor traf ſammen i den Fjord, ſom nu heder Norafjord. Derfra drog Nor op paa Kjølene

  1. De her nævnte genealogiſke Indledninger kaldes ſædvanligviis Fundinn Noregr eller Hversu Noregr bygðist og ere oftere ſærſkilt aftrykte, bedſt i Raſks Udgave af Snorra-Edda, og i Fornaldar Sögur Norðrlanda, andet Bind.