Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/818

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
790
Haakon Adelſteensfoſtre.

ſkab, end ved Heftighed. Det maa være vor Glæde at der er ſtor Forſkjel paa Rolleif og vor Fader, og at vor Fader nu nyder Godt deraf hos den, ſom har ſkabt Solen og al Verden, hvo det ſaa er“. Jakul var ſaa vred at de neppe kunde ſtyre ham, og vilde have taget fat paa Drengen, da denne kom tilbage og fortalte ſit Ærende, men Thorſtein foreſtillede ham, at det ej var hans Skyld, og ſaa lod han ham i Fred. Ingemund blev højlagt i Baaden, der hørte til Skibet Stigande. Efterretningen om hans Død vakte Sorg overalt. Eyvind Sørkver, hans gamle Ven, dræbte ſig ſelv ved at erfare det; en anden af hans Venner fulgte Eyvinds Exempel. Thorſtein og hans Brødre lovede at de ikke enten i Forſamlinger eller hjemme vilde ſætte ſig i Faderens Sæde, førend han var hevnet. Det lykkedes dem omſider, efter megen Beſvær, at faa fat paa Rolleif, og dræbe i ham tilligemed hans Moder; derpaa deelte de Arven imellem ſig ſaaledes, at Thorſtein fik Gaarden Hov med Jord og Buſkab, Høgne, der var Farmand, fik Skibet Stigande, Thore fik Godordet, og Jakul Sverdet Ættartanga, hvilket han bar ved Lege og Heſtekampe, men Thorſtein efter hans Ønſke ved Thing og Lovmøder. En ſjælden Enighed herſkede mellem Brødrene, der under Thorſteins Forſæde udøvede en fuldſtændig Overmagt i Vatnsdalen. De brugte denne Overmagt i det Hele paa en fornuftig Maade, til at overholde Orden og Rolighed, og forfølge Sejdmænd. Thorſtein var ſaa gjeſtfri mod Heredsmændene, at enhver ſom kom paa Gaarden, forſynedes med Mad, friſke Heſte og al anden Hjelp til Rejſens Fortſættelſe. Brødrene, fornemmelig den heftige Jakul, havde ſiden mange Stridigheder med den tappre Finnboge og hans Syſterſøn Berg den rakke, der endtes med at Finnboge maatte flytte fra Bygden.

Ingemunds Datter Thordis var allerede i Faderens Levetid bleven gift med den rige Hallorm, ſom med hende fik i Medgift Landet Kornsaa; deres Søn Thorgrim blev en mægtig Mand, der ogſaa erhvervede ſig et Godord, og derfor kaldtes Kornsaagode. Han fik en Søn med en Frille, og maatte efter ſin Huſtrues Ønſke ſætte Barnet ud. Juſt paa denne Tid beſøgte Thorſtein Ingemundsſøn ſin Broder Thore. Denne var belagt med den Ulykke, at Berſerksgangen, ſom det hed, Undertiden kom over ham, hvilket vel vil ſige det ſamme ſom at han undertiden var vanvittig. Da han fulgte Thorſtein paa Veje, ſpurgte denne ham, hvem han troede ypperſt af ham og hans Brødre „Du overgaae os alle i Raadſnildhed og Forſtand, Jakul i alſlags Haardførhed og Stridbarhed“, ſagde Thore; „men jeg er den daarligſte, thi jeg er plaget med Berſerksgangen, og ofteſt, naar jeg mindſt ønſker det; kunde ikke du, min Broder, med din Forſtand raade Bod herpaa for mig?“ Thorſtein ſvarer: „jeg har hørt at vor Syſterſøn Thorgrim har ladet et Barn udſætte efter ſin Kones Ønſke; der er ilde gjort; ligeledes anſeer jeg det for en ſtor Skade, at du ej er ſaaledes beſkaffen ſom