Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/808

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
779
Surendølerne.

Sigurd vare dragne ud at indkræve Kong Haakons Landſkylder. Giſle og Thorkell lagde ſig i Vejen for dem, hvor de ventedes at komme, og angrebe dem, da de kom. Der blev en haard Kamp. Skegges Sønner og deres Mænd vare tilſammen femten; Giſle og Thorkell havde ſaaledes Overmagten. Giſle fældte med egen Haand fem, Thorkell tre, og deres Følgeſvende de øvrige. Derpaa vendte Giſke tilbage til Flydunes, gik ind i Skaalen, hvor Skegge laa, og hug Hovedet af ham, ranede alt Godſet og gjorde alt det Hærverk, han kunde. Derefter drog han tilbage til Skibet. De gik nu op paa den nærmeſte Ø og anſtillede et ſtort Blot til Guderne med Bøn om god Bør; Børen indfandt ſig ogſaa, og de kom heldigt til Island, hvor de landede ved Haukadalsoſen i Dyrafjorden, nordveſtligt paa Øen. Her var alt Land optaget, men Thorbjørn kjøbte ſig Land paa den ſøndre Strand ved Søbol i Haukadal, hvor Giſle byggede Gaarden, og hvor han tilligemed Thorkell blev boende hos Faderen. Den tredie Broder, Are, var bleven tilbage i Norge hos ſin Morbroder, hos hvem han var til Opfoſtring. Thorbjørn, der fik Tilnavnet Sur, enten nu, ſom det heder, fordi han havde forſvaret ſig mod ſine Fiender med Suren, eller, hvad der er rimeligere, fordi han var fra Surendalen, levede ikke længe efter Nedſættelſen paa Island, og hans Sønner toge ved Gaarden efter ham. De fik ſnart stor Anſeelſe, og beſvogredes med de bedſte Familier paa Veſterlandet. Gille egtede Aude, en Datter af Veſtein Vegeirsſøn, Vebjørn Sygnakappes Broder, om hvilken der ovenfor er talt[1]. Thorkell egtede Aasgerd, en Datter af Thorbjørn Selagnup paa Kvigandafell i Taalknafjorden. Og Thordis egtede Thorgrim, en Søn af den mægtige Thorſtein Thorſkabit paa Helgafell, Thorolf Moſtrarſkeggs Søn, ſom nedenfor ſkal omtales[2].

47. Begivenheder paa Island. Breidfirdingerne og Vatnsdølerne.


De merkeligſte Begivenheder, der paa Haakon den godes Tid ſkede ude paa Island, foregik fornemmelig paa Veſtkanten af Landet, omkring Breidafjorden, hvor flere af Øens anſeeligſte og mægtigſte Ætter boede. De meeſt formaaende af disſe var deels den, der nedſtammede fra Thorolf Moſtrarſkegg, ſom havde nedſat ſig paa Hofſtad ved Breidafjorden, og ſom vel fornemmelig ſkyldte ſin Anſeelſe det Thorshov, han indrettede paa ſin Gaard, ſaa vel ſom det i Forbindelſe dermed ſtaaende

  1. Se ovenfor S. 543, og Landn. II. 26-27.
  2. Giſke Sursſøns to Sagaer. I nogle isl. Annaler henføres Thorbjørn Snes Ankomſt til Island urigtigt til 935, thi det er aabenbart, at den førſt har ſkeet imod Slutningen af Haakon den godes Regjering. Større Ret ſynes de at have, der henfører den til 953. Dette vil af det Følgende blive indlyſende.