Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/807

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
778
Haakon Adelſteensfoſtre.


Men Skegge havde to Sønner, Einar og Sigurd, der boede paa Flydrunes nordenfor Throndhjem. De vilde hevne ſin Fader, og ſamlede om ſig en Skare af henved 40 Mand, med hvilke de en Nat kom til Surendalen. De begave ſig førſt til Baards Huus, og ſatte ham to Vilkaar, enten at ledſage dem paa deres Færd, eller at miſte Livet. Baard ſagde, at han vel ikke havde noget udeſtaaende med Thorbjørn og hans Sønner, men at han dog heller ikke vilde lade ſig dræbe for deres Skyld; han gav ſig derfor i Brødrenes Følge med 10 Mand, ſaa at de i Alt vare 50; med denne Hob kom de uventet til Thorbjørns Gaard, og omringede ſaavel Skaalen ſom Stokkehuſet. Dette havde Giſle tømret nogle Aar i Forvejen, og meget hændigt indrettet det ſaaledes, at der i enhver af de fire Vægge var en Stok, i hvilken den nederſte Deel var løs og kunde tages ud, ſkjønt man udenfra intet kunde ſe dertil. Denne Nat opholdt Thorbjørn og hans Familie ſig i Stokkeburet. Der kunde ikke være Tale om at undløbe eller forſvare ſig mod Overmagten. De Angribende lod drage Ved foran Skaalen og Stokkeburet, og tændte Ild derpaa, for at indebrænde dem. En hvas Vind blæſte lige mod Stokkeburet, og lettede Ildspaaſættelſen. De Indebrændte havde ikke Vand, men der ſtod to ſtore Kar med Syre (ſuur Melk); denne ſloge de paa Ilden og det lykkedes dem tre Gange at ſlukke den, men omſider begyndte dog Huſet at brænde. Da gik Giſle til den Gavlvæg, der var lige over for Døren, og tog det løſe Midſtykke ud af Stokken, hvorved en Aabning fremkom, ſtor nok for et Menneſke til at kunne komme ud. Paa denne Side af Buret ſtod der heller ikke nogen af Fienderne, da alle pasſede paa Døren, ligeledes lagde al Røgen ſig til denne Side. Begunſtiget herved, ſnege alle de Indeſtængte ſig ud, fulgte Røgen ſaa langt ſom muligt fra Gaarden, og kom ubemerkede til Skoven, hvorfra de ſaa, hvorledes Bygningerne paa Gaarden opbrændtes i Bund og Grund. I Skaalen indebrandt 30 Mand. Deres Fiender, ſom ej forlode Gaarden, før den var forvandlet til Kul og Aſke, troede naturligviis at alle dens Beboere vare indebrændte. Giſle og hans Ulykkesfæller holdt ſig ſkjulte, indtil alle Fienderne vare borte. Da ſamlede de i al Stilhed Folk, og begave ſig med dem førſt til Baards Gaard, hvilken de brændte med alle dem, ſom vare inde. De vendte derpaa tilbage til den afbrændte Gaard, ſom de for et Syns Skyld begyndte at opbygge paany, medens Giſle ganſke hemmeligt byggede et Skib, thi deres Henſigt var at flytte over til Island. Om Vaaren ſolgte de Landejendommen, og gik ombord med Løsøret; de vare i alt tredive Mandfolk foruden Kvinderne. Førſt ſtyrede de til Havs, men lagde bi under nogle Udøer for der, ſom det hed, at vente paa Bør. Men en Godvejrsdag, medens de laa der, gik Giſle og Thorkell, hver med 9 Mand, paa hver ſin Baad og roede nordefter til Flydrunes for inden deres Afrejſe at tage Hevn over Skegges Sønner. Da de kom til Flydrunes, erfore de, at Einar og