Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/798

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
770
Haakon Adelſteensfoſtre.

nu øges Æſers Følge[1],
da de Haakon have
med Hær ſaa vældig
hjem til ſig hentet.

Herſkeren hørte
hvad Valkyrjerne mælte,
glade, fra Gangernes Rygge;
hugfulde de ſyntes,
hjelmede ſad de
og havde Skjold ved Side.

Haakon:

Hvi monne du, Skagul,
ſaa ſkifte Kampen,
vare vi da ej Sejren værd?

Skagul:

Vi det voldte,
at du Valpladſen beholdt,
men Eders Fiender flygted.

„Ride vi nu ſkulle“,
kvad den rige Skagul,
„til Guders grønne Hjem,
Odin at ſige,
at den ædle Fyrſte
kommer, ham ſelv at ſe!“

„Hermod og Brage“,
kvad Hroptatyr[2],
„drager imøde Drotten;
thi den Konge,
ſom en Kæmpe er,
ſtevner til Hallen hid.

Kongen nu mælte,
var fra Kampen kommen,
ſtod heelt med Blod beſprængt:
„ublid tykkes os
Odin at være,
ſe vi hans ſtolte Hu!“

„Einherjer her
alle dig Velkomſt byde“,
drik du med Æſer Øl;
Jarletvinger,
du har inde her
aatte Brødre“[3], kvad Brage.

“Vor Krigsruſtning“,
kvad den gode Konge,
„ville vi ſelve have;
Hjelm og Brynje
bevarer vel;
godt er til Geir at tage“.

Da det kjendtes,
at Kongen havde
Helligdommen hædret,
da Haakon blev
hilſet ſaa venligt
af Verdens vældige Guder.[4]

  1. Nemlig Einherjernes Skare, der ſkulde forſvare Guderne.
  2. Hroptatyr er et af Odins Tilnavne.
  3. Det ſees heraf, hvad ogſaa Fagrſkinna udtrykkeligt bemerker, at Eyvind regner 8 af Haakons Brødre ſom faldne før ham. Snorre regner egentlig flere, nemlig Halfdan Haalegg, Frode, Thorgils, Olaf, Bjørn, Sigfred, Guthorm, Halfdan hvite, Ragnvald og Erik Blodøxe. Men Thorgils er, ſom ovenfor viiſt, ved en Misforſtaaelſe kommen ind, og Frode er vel og en af de uſikkre.
  4. Eyvind ſøger her aabenbart at frigjøre Haakon fra den Beſkyldning, at han ikke ſkulde have holdt den hedenſke Gudsdyrkelſe tilbørligt i Agt og Ære.