Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/782

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
754
Haakon Adelſteensfoſtre.

Skjolde, Hjelme, Hug- og Stikvaaben. Egil gik i Spidſen for dem, og tog den kortere Vej over Kleven. Da de vare midtvejs oppe i denne, kom ſyv Mænd frem af Krattet nedenfor, og begyndte at ſkyde efter dem, medens andre viſte ſig øverſt oppe og kaſtede Steen ned paa dem. Egil bad nu ſine Mænd vige tilſide i Kleven og beſkytte ſig ſaa godt de kunde, medens han ſelv ſtevnede opad lige mod Angriberne. Han kom ogſaa op, men blev her omringet af dem, 8 i Tallet, dog fældte han dem alle, hvoriblandt Anføreren Ulf, gik derefter frem paa Bjerget, og kaſtede Steen ned paa de ſyv andre Forfølgere, hvoraf tre bleve liggende, men fire undkom ſaarede i Skoven. De ſkyndte ſig ſtrax hen til det andet Baghold, ſom nu, efter deres Beretning om hvorledes det førſte Angreb var løbet af, flyttede ſig længer frem, for at angribe Egil baade for og bag, naar han kom ned af Aaſen og ſkulde kjøre ad en ſmal Vej mellem en Klippevæg og Muren. Egil fortſatte imidlertid ſin Vej uden at ane nogen ny Fare, indtil han kom til det Sted, hvor Bagholdet laa; her blev han førſt angreben i Ryggen, og da han havde vendt ſig mod Angriberne, tillige af dem, der havde lagt ſig foran Klippen. Dog kunde de intet ſynderligt udrette mod Egil, der i alt dræbte 11 Mænd, hvoriblandt den anden Ulf, medens hans Følgeſvende forſvarede ſig mod de 8; nu vendte han ſig ogſaa mod disſe, og dræbte tre; fem undkom, haardt ſaarede, til Skoven. Egil og hans Mænd havde viſtnok ogſaa faaet mange Saar, men ingen ſtore eller farlige; han forbandt ſine Mænds Saar, og derpaa ſatte de ſig i Slæderne og kjørte afſted, indtil de kom til Thorfinn ſom tog venligt imod dem. Her bleve Egils Saar forbundne, og de opholdt ſig flere Dage hos ham for at udhvile ſig. Ved Bortrejſen fulgte Thorfinn ham med ſin Søn og nogle andre Mænd et Stykke paa Vejen for at ſtaa ham bi, om Aarmod ſkulde ville efterſtræbe ham, men denne, ſom havde hørt, mod hvilken Overmagt Egil nys havde kæmpet, vovede ej at angribe ham, og holdt ſig hjemme. Ved Afſkeden gav Thorfinn og Egil hinanden Gaver, og denne kom velbeholden til Thorſtein, hvor hans og hans Mænds Saar bleve lægte. Egil opholdt ſig hos ham til Vaaren, og gjorde ſig rejſefærdig om Sommeren, for at forlade Norge for ſtedſe. Langſkibet, paa hvilket han var kommen fra Danmark, forærede han Thorſtein, der ogſaa gav ham gode Gaver; men paa Kjøhmandsſkibet ſejlede han afſted, og kom i god Behold hjem til Borg. Thorſtein ſendte Skatten til Kongen ſom af Sendemændene fik nøjagtig Underretning om hvorledes Alt var gaaet til. Det blev ham nu klart, at Arnvid virkelig havde ladet de forrige Skatkrævere dræbe, og han beſluttede at ſtraffe ham alvorligt for denne Troløshed. Thorſtein tog han til Naade igjen, gav ham Landsviſt og ſkjenkede ham ſit Venſkab. Og om Sommeren, da han drog til Viken og hjemſøgte Danmarks og Gautlands Kyſter, gjorde han ogſaa et Tog ind i Vermeland med en ſtor Hær. Arnvid, der allerede ſiden hans Mænd vare