Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/681

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
653
Gange-Rolf.


Veſt, og ſtrejfede lige til Burgund, mod Øſt. Karl, der vovede at binde an med dem i Vimen, blev dreven tilbage med Tab. Hertug Richard af Burgund var forſaavidt heldigere, ſom han hindrede dem fra at tage deres Vinterſæde her, men de ſloge ſig derimod ned ved Oiſe, og herjede lige til Maas, uden at møde ſynderlig Modſtand. Kong Karl raadſlog i Følelſen af ſin Afmagt med ſine fornemſte Raadgivere om, hvad Udvej han ſkulde gribe til, med Henſyn til Nordmændene. Men det var ikke længer muligt, at faa dem ud af Landet. Kun ved at overlade dem ſelv en Deel af dette, ligeſom allerede Alfred havde gjort i England, og Karls egne Forfædre og Frænder i ſin Tid havde gjort ved Harald og Godfred, kunde man gjøre ſig Haab om, at faa Ro, idet de, der hidtil vare Landets Fiender, derved droges ind i dets Interesſer. Og den ſkjønne Frugt, der gjennem et Par Menneſkealdres uafladelige Kamp og Strid var modnet, var det nu forbeholdt Nordmanden Gange-Rolf at plukke.

Vi have ſeet, at Gange-Rolf, Ragnvald Mørejarls Søn, faa Aar efter Hafrsfjordſlaget var bleven erklæret utlæg i Norge af Kong Harald Haarfagre, fordi han, til Trods for hans Forbud, havde gjort Strandhugg i Viken paa Tilbagerejſen fra et Vikingetog i Auſterveg, og at hverken hans Fader Ragnvalds Anſeelſe eller hans Moder Hilds Forbønner kunde formilde Kongens ſtrenge Beſlutning[1]. Vore egne Sagaer melde om hans videre Skjæbne alene dette, at Rolf førſt drog over Havet veſter til Syderøerne, og ſiden til Frankrige, hvor han vandt et ſtort Jarlsrige, hvilket han for en Deel gav Nordmænd til Bebyggelſe[2]. De fortælle ligeledes, at Islændingen Helge, en Sønneſøn af den ovenfor (S. 523, 524) omtalte Landnamsmand Bjørn Ketilsſøn fra Sogn, paa et Vikingetog i Skotland fangede og ſiden egtede Nidbjørg, en Datter af Kong Bjolan og Kathlin, Gange-Rolfs Datter. Altſaa maa Rolf under ſit Ophold i de veſtlige Egne have haft en Datter med en ſkotſk Kvinde, der har givet hende det chriſtne Navn Kathlin eller Katharina, og da Nidbjørgs og Helges Søn var Uſvif, hvis Datter Gudrun var fød omkring 980, falder Kathlins Fødſel og følgelig Rolfs Ophold i Skotland eller paa Syderøerne omkring 880[3]. En paa Latin ſkreven norſk Kongehiſtorie, om hvilken det dog ikke

  1. Se ovenfor S. 511, 512
  2. Snorre, Harald Haarfagres Saga Cap. 24.
  3. Landnáma, II. 11. Olaf Tryggvesſøns Saga Cap. 157. Skaalholt-Udg. II. S. 88. Viſtnok ſiger Laxdølaſaga, der ogſaa (Cap. 32) opregner Slægten, at Gange-Rolf var en Søn af Øxnathore, men den hører,til de yngre Sagaer, og dens Vidnesbyrd kan derfor her ej veje op mod Olaf Tryggvesſøns Saga, hvis Haandſkrifter alle ere enige i, udtrykkeligen at kalde den her nævnte Gange-Rolf Ragnvald Mørejarls Søn. Heller ikke kjender Landnaama nogen Søn af Øxnathore ved Navn Rolf.