Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/613

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
585
Harald ſkifter Riget.


gen. Kongen ſvarede førſt temmelig barſk, at Kveldulfs hele Æt havde gjort ham meget imod, og at Thorolf neppe var mindre overmodig end hans øvrige Frænder. Men da Erik vedblev med ſine Bønner, og fortalte om den herlige Gave, Thorolf havde ſkjenket ham, lovede Kongen endelig, at Thorolf ſkulde faa være i Fred før ham, under den Betingelſe, at han aldrig kom for hans Øjne: han vilde ej forbyde Erik at viſe ham Venſkab, men advarede ham dog om, at han maaſkee vilde komme til at angre det. Denne Beſked bragte Erik og Thore tilbage til Fjordene, og ſendte ſiden Bud derom til Thorolf, ſom imidlertid var vendt tilbage med Bjørn til Aurland. Da der altſaa intet var i Vejen for Thorolfs Ophold i Norge, forblev han flere Vintre, deels hos Brynjulf, deels hos Thore, men laa om Sommeren ude i Viking med Bjørn[1].

Kong Harald havde imidlertid naaet ſit 50de Aar, og beſluttede nu at treffe en Foranſtaltning, hvorved, ſom han haabede, baade indvortes Uroligheder kunde undgaaes, og Overherredømmet i Riget ſikkres hans Søn Erik. Han ſammenkaldte etſteds i det Søndenfjeldſke, ſandſynligviis paa Eidsvold[2], et Thing for alle Oplændingerne, (900). Her gav han alle ſine Sønner Kongenavn, og ſine Datterſønner, eller overhoved dem, der paa Kvindeſiden ſtammede fra ham, Jarlenavn, og uddeelte derpaa Forleninger til dem alle, hvorved han i det Hele taget rettede ſig efter deres Mødrene-Æt. Saaledes gav han Viken, eller hele det Rige, Guthorm havde haft, tilligemed Raumarike og Thelemarken, til Olaf, Bjørn og Sigtrygg[3]. Gudbrandsdalen, Hedemarken, rimeligviis med det ſom da var opryddet af Øſterdalen, gav han Dag, Ring og Ragnar; Hadafylke gav han Snefrids Sønner; i Throndhjem fik Halfdan ſvarte og Sigfred Land at ſtyre[4];

  1. Egils Saga Cap. 36.
  2. Naar det udtrykkeligt heder at det var et Thing, hvortil alle Oplændinger ſammenkaldtes, kan det ej have været paa noget andet Sted, end Eidsvold, eller Eidſivathingets Samlingsplads, hvor Oplændingernes Hovedthing holdtes.
  3. Hos Snorre ſtaar der egentlig, at Olaf, Bjørn, Sigtrygg, Frode og Thorgils fik Vingulmark, Raumarike, Veſtfold og Thelemarken, og at Guthorm allerede tidligere var ſat til Landværnsmand ved Grændſen, og havde faaet Ranrike. Men i Cap. 29 heder det udtrykkeligt, at Kongen efter Hertug Guthorms Død gav ſin Søn og hans Knæſætning Guthorm det ſamme Land at beſtyre, ſom han havde haft, nemlig hele Viken, og det er ikke rimeligt, at han atter ſkulde have frataget ham den ſtørſte Deel deraf og givet det til hine, medens Guthorm kun beholdt Ranrike tilbage. Det ſandſynligſte er at Guthorms Fald i Kampen mod Sølve Klove har fundet Sted allerede før denne Uddeling, og at Olaf, Bjørn og Sigtrygg ere traadte i hans Sted. Hvad Frode og Thorgils angaar, da er deres hiſtoriſke Tilværelſe, ſom ovenfor viiſt, mere end tvivlſom, og i alle Fald maatte de allerede vare faldne paa Irland.
  4. Her nævnes ogſaa Halfdan hvite, men han maa paa denne Tid allerede være falden.