Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/611

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
583
Kongens Sønner.


Kongeſagaerne afviger i enkelte Dele herfra; den gjør Guthorm, og viſtnok med Rette, til en Søn af Aaſa; ſom Gydas Børn nævner den: Aaluf, Rørek, Sigtrygg, Frode og Thorgils; ſom Sønner af Svanhild Eyſteinsdatter, Olaf Geirſtada-Alf, Bjørn og Ragnar Rykkill, og ſom Børn af Aashild (ikke Alfhild) Ringsdatter, Dag, Ring, Gudrød Skirja og Ingegerd[1]. De kortere norſke Optegnelſer opregne følgende Sønner: Erik, Olaf Digerbein,. Bjørn, Guthorm, Halfdan ſvarte, Dag, Ring, Gudrød Skirja, Ragnvald, Sigtrygg, Frode, Rørek, Tryggve, Gudrød, Eyſtein, Sigurd Riſe, Gudrød Ljome, Halfdan Hvitbein eller haaføta, Ragnvald eller Ragnar Rykkill, Søn af Snefrid, og endelig Haakon[2]. En tredie Fortegnelſe regner kun 16 Sønner, ſaaledes: Erik, Olaf, Bjørn, Sigurd Riſe, Gunnrød, Gudrød, Halfdan haaføta, Ragnvald Rettelbeine, Eyſtein, Jørund, Sigtrygg, Ingvar, Tryggve, Ring, Rolf og Haakon[3]. Blandt alle de her opregnede Kongeſønner, er det kun Erik, Halfdan ſvarte, Olaf, Bjørn, Snefrids Sønner og Haakon, ſom forreſten yderligere omtales i det Følgende, og ſpille nogen Rolle; de øvrige nævnes enten deels ikke oftere, eller kun en enkelt Gang i Forbigaaende, og det er endog ſtor Sandſynlighed for, at man undertiden af een og den ſamme har gjort tvende, kun ved en ubetydelig Forandring af Navnet (f. Ex. Gunnrød og Gudrød, Ragnvald Rettelbeine og Ragnar Rykkill, Halfdan hvite og Halfdan Hvitbein, Haalegg eller haaføta, Sigtrygg og Tryggve, Sigfrid, Sigfrode og Frode), eller endog optaget Navne, der aldeles ikke høre herhen, f. Ex. Thorgils, der, ſom vi have ſeet, er ingen anden, end Irlands Erobrer Thorgiſl eller Turges[4]. Det er allerede omtalt, hvorledes Halfdan Haalegg blev dræbt af Torv-Einar, og Guthorm, Hertug Guthorms Foſterſøn, af Sølve Klove. Halfdan hvite, den foregivne Tvillingbroder til Halfdan ſvarte, ſkal være falden paa et Tog, han i Forening med denne foretog til Eſtland[5].

Erik, Kongens og Ragnhilds Søn, hvilken han elſkede og agtede meeſt af alle ſine Sønner, blev, ſom vi ovenfor have berettet, opfoſtret hos Thore Herſe i Firdafylke. Allerede da han var 12 Aar gammel, gav hans Fader


    Flatøbogen findes foruden denne Fortegnelſe ogſaa en anden i Beretningen om Harald Haarfagres Fremtræden (Upphaf ríkis &c. C. 8), der har den Afvigelſe, at Alfhild, ligeſom hos Snorre, kaldes Aashild, og at der tillægges hende Døttrene Thorgerd og Aaluf Aarbot.

  1. Snorre, Harald Haarfagres Saga Cap. 21.
  2. Fagrſkinna, Cap. 20. Ágrip, Cap. 2.
  3. Historia Norvegiæ fol. 7 a.
  4. Se ovenfor S. 410. Thorgils’s Navn forekommer heller ikke i de to ſidſt anførte Kongerækker.
  5. Snorre, Harald Haarfagres Saga Cap. 83, 35. Olaf Tryggvesſøns Saga Cap. 2. Olaf den helliges Saga Cap. 1. Flatøbogen (Upphaf &c. Cap. 8).