Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/611

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
583
Kongens Sønner.


Kongesagaerne afviger i enkelte Dele herfra; den gjør Guthorm, og vistnok med Rette, til en Søn af Aasa; som Gydas Børn nævner den: Aaluf, Rørek, Sigtrygg, Frode og Thorgils; som Sønner af Svanhild Eysteinsdatter, Olaf Geirstada-Alf, Bjørn og Ragnar Rykkill, og som Børn af Aashild (ikke Alfhild) Ringsdatter, Dag, Ring, Gudrød Skirja og Ingegerd[1]. De kortere norske Optegnelser opregne følgende Sønner: Erik, Olaf Digerbein,. Bjørn, Guthorm, Halfdan svarte, Dag, Ring, Gudrød Skirja, Ragnvald, Sigtrygg, Frode, Rørek, Tryggve, Gudrød, Eystein, Sigurd Rise, Gudrød Ljome, Halfdan Hvitbein eller haaføta, Ragnvald eller Ragnar Rykkill, Søn af Snefrid, og endelig Haakon[2]. En tredie Fortegnelse regner kun 16 Sønner, saaledes: Erik, Olaf, Bjørn, Sigurd Rise, Gunnrød, Gudrød, Halfdan haaføta, Ragnvald Rettelbeine, Eystein, Jørund, Sigtrygg, Ingvar, Tryggve, Ring, Rolf og Haakon[3]. Blandt alle de her opregnede Kongesønner, er det kun Erik, Halfdan svarte, Olaf, Bjørn, Snefrids Sønner og Haakon, som forresten yderligere omtales i det Følgende, og spille nogen Rolle; de øvrige nævnes enten deels ikke oftere, eller kun en enkelt Gang i Forbigaaende, og det er endog stor Sandsynlighed for, at man undertiden af een og den samme har gjort tvende, kun ved en ubetydelig Forandring af Navnet (f. Ex. Gunnrød og Gudrød, Ragnvald Rettelbeine og Ragnar Rykkill, Halfdan hvite og Halfdan Hvitbein, Haalegg eller haaføta, Sigtrygg og Tryggve, Sigfrid, Sigfrode og Frode), eller endog optaget Navne, der aldeles ikke høre herhen, f. Ex. Thorgils, der, som vi have seet, er ingen anden, end Irlands Erobrer Thorgisl eller Turges[4]. Det er allerede omtalt, hvorledes Halfdan Haalegg blev dræbt af Torv-Einar, og Guthorm, Hertug Guthorms Fostersøn, af Sølve Klove. Halfdan hvite, den foregivne Tvillingbroder til Halfdan svarte, skal være falden paa et Tog, han i Forening med denne foretog til Estland[5].

Erik, Kongens og Ragnhilds Søn, hvilken han elskede og agtede meest af alle sine Sønner, blev, som vi ovenfor have berettet, opfostret hos Thore Herse i Firdafylke. Allerede da han var 12 Aar gammel, gav hans Fader


    Flatøbogen findes foruden denne Fortegnelse ogsaa en anden i Beretningen om Harald Haarfagres Fremtræden (Upphaf ríkis &c. C. 8), der har den Afvigelse, at Alfhild, ligesom hos Snorre, kaldes Aashild, og at der tillægges hende Døttrene Thorgerd og Aaluf Aarbot.

  1. Snorre, Harald Haarfagres Saga Cap. 21.
  2. Fagrskinna, Cap. 20. Ágrip, Cap. 2.
  3. Historia Norvegiæ fol. 7 a.
  4. Se ovenfor S. 410. Thorgils’s Navn forekommer heller ikke i de to sidst anførte Kongerækker.
  5. Snorre, Harald Haarfagres Saga Cap. 83, 35. Olaf Tryggvessøns Saga Cap. 2. Olaf den helliges Saga Cap. 1. Flatøbogen (Upphaf &c. Cap. 8).