Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/604

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
576
Harald Haarfagre.


Der er ligeledes ovenfor talt om den mægtige Øxna-Thore i Egdafylke, Naddodds Broder, fra hvilken ſaa mange Slægter paa Island nedſtammede. Øyna-Thore kaldtes ſaaledes, fordi han ejede tre Øer, paa enhver af hvilke han havde 80 Øxne gaaende. Der fortælles om ham, at da Kong Harald engang bad ham om Tilladelſe til at tage Strandhug, det vil ſige, forſyne ſine Skibe med det nødvendige Forraad af Kjød, forærede han Kongen en af Øerne med alle dens Øxne[1]. Han har altſaa ſtaaet paa en god Fod med Kongen, men desuagtet udvandrede de fleſte af hans Sønner, ſaaledes ſom ovenfor er viiſt. Beſvogret og maaſkee beſlægtet med ham var Ølve Barnakarls ovenfor omtalte Æt.

I Begyndelſen af Kong Haralds Regjeringstid, eller maaſkee allerede paa Halfdan Svartes Tid, maa der paa Hørdaland have levet en mægtig og anſeet Herſe, kaldet Hørda-Kaare, hvilken vi allerede oftere have haft Anledning til at nævne ſom beſlægtet med flere Landnamsmænd. Han ſelv nedſtammede i 9de Led fra den bekjendte Kong Rolf i Berg, og var Næſtſøſkendebarn til Landnamsmanden Bødvar hvite[2]. Om Hørda-Kaares Liv og Bedrifter vide vi intet, men at han har været en af de meeſt anſeede Mænd i Norge paa ſin Tid, ſkjønnes deraf, at flere af de berømteſte Slægter baade i Norge og paa Island, enten nu med Rette eller Urette, udledede ſin Herkomſt fra ham. Saaledes ſkal hans Datter Vilgerd have været Islands Opdager Ravne-Flokes Moder[3]; en anden af hans Døttre, Thora, var Moder til Lovgiveren Ulfljot; hans Søn Ketils Datter Rodny ſkal have været en Moder til Hjørleif Ingulfs Foſtbroder; ſom hans Sønner nævnes forreſten Thorleif ſpake, Olmod den gamle, der hjalp ſin Frænde Leif at overvinde Atle Jarls Sønner ved Hiſargavl, Agmund, Farfader til den ſenere ſaa mægtige Erling Skjalgsſøn paa Sole, og Thord, Fader til den ſom Kong Sigurd Slevas Banemand bekjendte Klypp Herſe[4]. Man kan ſaaledes ikke under nogen Omſtændighed drage hans Tilværelſe i Tvivl, eller anſee ham for nogen uhiſtoriſk eller opdigtet Perſonlighed, medens det dog paa den anden Side er klart, at der enten maa have været flere Mænd af ſamme Navn, eller at enkelte Led i Slægtrækkerne ere bort-

  1. Landnáma, Tillæggene fra Skardsaabogen. Hvilke Øer dette kan have været, vides ikke med Vished. Man maa formode, at de have været beliggende i den veſtligere Deel af Agder, da Øxnathores Æt ſynes at have haft Forbindelſer paa Jæderen, fra hvilken Thorvald Osvaldsſøn og Erik røde droge til Island. En af Øerne kan maaſkee have været Oxø udenfor Chriſtiansſand.
  2. Hørda-Kaares Fader Aslak var en Søn af Bifra-Kaare, og denne af Aan, Søn af Ørn Hyrna; Aans anden Søn var Thorleif Hvalaſkuf, Fader til Bødvar Snethryma, Fader til Thorleif Midlung, Bødvar hvites Fader. Ørn Hyrna nedſtammede i femte Led fra Rolf i Berg, Landn. IV. 7.
  3. Landn. III. 11.
  4. Olaf Tryggv. Saga, Cap. 143. Snorres Olaf Tryggv. Saga, Cap. 60.