Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/581

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
553
Island. Nybyggere fra Viken og Oplandene.

ſkulde dø inden Vaaren, men at hans unge Søn Thore ſkulde bo og bygge der, hvor hans Hoppe Skalm lagde ſig under Kløven. Grim døde virkelig kort derefter, og hans Enke Bergdis fulgte nu Skalm fra Steingrimsfjorden paa Nordveſtlandet over Heiderne, førſt til Skalmarnes ved Breidafjorden, derpaa ned til Borgarfjorden, hvor Skalm endelig lagde ſig, og hvor de nu opſloge deres Bolig nær ved Skallagrims Landnam[1]. Grims Broderſøn Thore, Aaſe Herſes Søn, tog Land paa Sydkanten, i Nærheden af Haaſtein Atleſøns Landnam. Herſen Dalakoll, Aude den grundriges Ledſager og Laxaadalens Bebygger, var en Sønneſøn af Aaſe Herſe[2].

Fra Viken og Oplandene nævnes ikke mange Nybyggere, og Antallet af dem, ſom kom herfra, kan heller ikke have været ſtort. Baalke Bløngsſøn fra Sotenes og Kolbein, Søn af Sigurd fra Veſtfold, ere allerede omtalte, ligeledes Thorſtein Tjaldſtøding fra Thelemarken. I Ingulfs Diſtrikt boſatte ſig Orm den gamle, Søn af Eyvind Jarl, havde været med at ſtride mod Harald Haarfagre i Hafrsfjordſlaget; Eyvinds Fader Aarmod Jarl var en Søn af Nerid Jarl den gamle og nidſke, ſom forhen er omtalt[3]. Brune, en Søn af Jarlen Haarek paa Oplandene, drog til Island og tog Land paa Nordenden af Halvøen mellem Skaga- og Evja-Fjorden[4]; paa Sønderlandet nærved Myrdalsjøklen nedſatte ſig Thraſe, en Sønneſøn af Herjulf Hornbrjot; han havde indſkibet ſig fra Hørdaland[5]. Andre Oplændinger nævnes ej.

Af denne her meddeelte Overſigt vil det ſees, at det er Sogn, Agder og Hørdaland, eller, hvis det anſees ſom uviſt, om Geirmund og Haamund Heljarſkind meeſt tilhøre Hørdaland eller Rogaland, da ogſaa dette Fylke, der har ſendt de fleſte Nybyggere til Island. Thi uagtet Landnamsbogen opregner omtrent 400 Landnamsmænd, men kun ved 130 udtrykkeligt angiver, fra hvilket Sted i Norge de vare, kan man dog viſtnok antage, at der mellem dem, hvis Hjemſtavn i Norge ikke nævnes, idetmindſte har fundet ſamme Forhold Sted i denne Henſeende, ſom mellem hine; om man end ikke, hvilket maaſkee vilde være det retteſte, betragtede alle dem, der ſiges at have nedſat ſig i en af de ſtørre Nybyggeres Diſtrikt, uden at det nærmere angives, hvorfra de vare, ſom Folk, der allerede hjemmefra havde ſtaaet i Afhængighedsforhold til de ſtørre Nybyggere, og følgelig ere komne fra ſamme Fylke, ſom disſe. Ligeſom Hørdaland og Rogaland ſynes at have været fælles om enkelte ſtore Familier, ſaaledes findes et lignende Fællesſkab og-

  1. Landn. II. 5.
  2. Landn. V. 9.
  3. Landn. V. 13.
  4. Landn. III. 11.
  5. Landn. V. 1.