Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/580

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
552
Harald Haarfagre.

Det ſynes ſaaledes, ſom om Egderne med Forkjærlighed have valgt denne Egn; og merkeligt er det, at endog Aasgrim Øndottsſøns Ætling, Aasgrim Ellidagrimsſøn, findes ſom en af Høvdingerne her, uagtet Stamfaderen havde opſlaaet ſin Bolig ved Eyjafjorden. En Broder af Thorgrim, ved Navn Bødmod Gerpe tilligemed hans Broderſøn Bødulf Grimsſøn, opſloge deres Bolig paa Tjørnes ved Øxarfjorden, nordøſtligt i Landet; han egtede en Datter af Helge magre, og en Datter af dette Egteſkab blev igjen gift med Aasmund Øndottsſøn[1]; alle disſe egdſke Koloniſter vare ſaaledes i Svogerſkab med hinanden; til denne Forbindelſe kan man i vidtløftig Forſtand endog regne Helge magre ſelv, ligeledes Ørnathores Ætlinger, ſkjønt de rigtignok ſpredte ſig videre omkring. En af dem, nemlig hans Sønneſøn Ølve Ølvesſøn, maa være flyttet til Haalogaland ſom Lendermand, ſiden det heder, at han boede i Almdal og blev uenig med Haakon Jarl; han er allerede ovenfor omtalt. En anden af hans Sønneſønner, Eyſtein Randulfsſøn, nedſatte ſig i Nærheden af Øndott Kraakas Sønner[2], en tredie, ved Navn Kraaka-Reidar, Søn af Ufeig Lafſkegg, opſlog ſin Bolig ved Skagafjorden[3]. Kraakareidars Søn Grimkell tog Land yderſt paa Snefjeldsnes-Halvøen; hans Søn Gunnbjørns Sønner yderſt paa Nordveſtlandet. Denne Gunnbjørn havde opdaget de ſaakaldte Gunnbjørnsſkjær, ſandſynligviis nogle Øer ved Grønlands Øſtkyſt[4]. Fra en i Norge tilbagebleven Søn af Øxnathore, ved Navn Ulf, nedſtammede i tredie Led den berømte Erik røde, Grønlands Opdager[5]. Foruden disſe mere anſeede Nybyggere fra Agder nævnes og en Eyvind Knæ, der tog Atlefjorden paa Nordveſtkyſten i Beſiddelſe[6] og Øxna-Thores Frigivne, Thore, der boſatte ſig paa Flugumyre i Skagaſtranden[7].

Endog fra Valdres og Haddingedal nævnes et Par Nybyggere, nem Bjørn, der efter ſin Gaard Reyne paa Øſtkyſten ſædvanligviis kaldes Reynebjørn — han var fra Valdres[8] — og Grim Ingjaldsſøn fra Haddingedal Broder af Herſen Aaſe. Grim maa meget tidligt være kommen til Island, da det heder, at han drog ud med ſin Huſtru til Island for at opdage Lande (í landaleitan). Om denne Grim fortælles det fabelagtige Sagn, at han ved at fiſke kom til at drage op en Havmand, hvilken han tvang til at forudſige ham og hans Søn deres Skjæbne; Spaadommen lød, at han ſelv

  1. Landn. III. 19.
  2. Landn. III. 14.
  3. Landn. III. 7.
  4. Landn. II. 8, 14, 29.
  5. Landn. II. 11. Erik rødes Thaatt Cap. 1.
  6. Landn. II. 29.
  7. Landn. III. 8.
  8. Landn. IV. 13.