Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/572

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
544
Harald Haarfagre.

ter, i hvis Hænder Magten og Indflydelſen forblev, og ſom dannede Landets egentlige Ariſtokrati.

Af de allerførſte Landnamsmænd paa Island ſynes de fleſte, med Undtagelſe af Ingulf, Skallagrim og nogle faa andre, at være komne umiddelbart fra Syderøerne, Island eller Skotland. Dette ligger ogſaa i Sagens Natur, thi de norſke Familier, der ved Islands førſte Bebyggelſe opholdt ſig i de veſtlige Lande, vare allerede mere eller mindre at betragte ſom landflygtige fra Norge, og havde allerede overvundet den ſtørſte Vanſkelighed ved enhver Bortflytning, den at bryde op med alt ſit, og at ſige Fædrelandet Farvel. De vare ſaaledes ved førſte Vink ſtrax rejſefærdige; og efterat Kongen nu ogſaa havde udſtrakt ſit Herredømme til Syderøerne, og der for dem ikke længer her var noget blivende Sted, maatte Overrejſen til Island, hvilket de desuden vare ſaa meget nærmere, ſynes dem en forholdsviis let Sag, medens den derimod fra Norge af altid maatte fremſtille ſig ſom vanſkeligere. Kjærligheden til det nedarvede Hjem foraarſagede vel ogſaa, at Mange, om de end havde beſtemt ſig til at flytte, dog, ligeſom Ingemund i Raumsdalen, udſatte Flytningen Aar efter Aar. Hine norſke Koloniſters midlertidige Ophold paa Irland, Skotland og Øerne maatte nødvendigviis give Anledning til flere ſaadanne Forbindelſer mellem dem og disſe Landes egentlige Beboere, ſom den mellem Eyvind Auſtmand og Kong Cerbhal, og disſe Forbindelſer er det vel igjen, ſom have foraarſaget, at foruden de norſke Flygtninger ogſaa enkelte virkelige Kelter, Irer eller Gaeler fra Syderøerne og Skotland, have boſat ſig paa Island, dog, ſom det ſynes, kun i den førſte Tid, da Farten fra Syderøerne til Island var hyppigere, og iſær paa Sydkanten af Landet, der førſt bebyggedes. Af ſlige keltiſke eller halvkeltiſke Koloniſter, blandt hvilke mange endog ere kjendelige ved deres keltiſke Navne, omtales ikke ſaa faa; nemlig en Svartkell fra Katanes, der nedſatte ſig ikke langt fra Orlyg[1], Thormod og Ketil Breſe-Sønner, fra Irland[2], ligeſaa Aavang og Kalman[3], Aasulf, Søn af Konal (Connal), og Datterſøn af Ketil Breſeſøn[4], maaſkee og en vis Bekan; alle disſe toge Land mellem Ingulfs og Skallagrims Enemærker; Kalman fra Syderøerne og hans Broder Kylan (Cuilen), der boſatte ſig tidligere oppe ved Hvitaa, den førſte paa det efter ham opkaldte Kalmans-Tunga[5]; Hunde og Erp[6],

  1. Landn. I. 13. Svartkell ſynes dog efter Navnet at dømme kun at have været Medlem af en norſk Nybyggerfamilie paa Katanes.
  2. Landn. I. 15.
  3. Landn. I. 14.
  4. Landn. I. 15.
  5. Landn. II. 1.
  6. Landn. II. 17. [Wikikildens note: Det fremgår ikke av tekstgrunnlaget nøyaktig hvor på siden fotnoten skal plasseres.]