Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/573

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
545
Island. Nybyggere fra Haalogaland.

Audes to Frigivne, der boſatte ſig ved Breidafjorden i hendes Diſtrikt[1]; Steinrod Mælpatreksſøn, Vilbald og Aſkel Hnokan, Sønneſønner af Cerbhal[2].

Af den ſtore Masſe nordiſke Koloniſter nævnes, merkeligt nok, kun faa, der med Vished kunne ſiges at være ſvenſke eller gautſke, og ikke en eneſte danſk. Disſe ſvenſke og gautſke Koloniſter ere allerede ovenfor tildeels omtalte; de vare Slette-Bjørn, hans Frænde Skjoldbjørn, Fridleif i Holt, Thord Knapp, maaſkee Thormod Ramme, og forſaavidt Helge magre, ſom hans Fader Eyvind var fød i Gautland, ſkjønt han rigtignok ſelv var fød i Irland, og var gift med en norſk Kvinde. Det er merkeligt nok, at disſe ſvenſke og gautſke Koloniſter alle nedſatte ſig paa Nordlandet.

De øvrige Nybyggere maa alle, ifølge Oldſkrifternes udtrykkelige Udſagn, at Island blev fundet og bebygget fra Norge, have været Nordmænd, der enten ere komne umiddelbart fra Fædrelandet, eller fra andre Lande, hvor de opholdt ſig, enten paa Vikingetog eller i Landflygtighed. Ved en Mængde af dem tilføjes det udtrykkeligt, fra hvilke Egne i Norge de vare. Og med Henſyn til Islands Sprog- og Nationalitets-Forhold er det ikke uden Interesſe nærmere at lægge Merke til disſe Angivelſer.

Fra Amd i Haalogaland kom Thore Thusſaſprenge, der boſatte ſig i Helge magres Diſtrikt, og en vis Maane, der nedſatte ſig i Nærheden af Myvatn[3]. Fra Engeløen paa Haalogaland kom Eyvind, Søn af Lodin Angel, der flygtede for Haakon Jarl, men døde paa Overfarten til Island; Eyvind nedſatte ſig paa Halvøen mellem Eyjafjorden og Skjalfande[4]. Fra Lofoten kom Olaf Tvennumbrune til Sønderlandet ved Thjorsaa[5], og fra Almdal i Vefſen den forhen omtalte Thorſtein hvite, der kjøbte Land ved Vaapnafjorden[6]. Fra Sjonafjorden ved Radund (Ranend) kom Geirleif, der nedſatte ſig paa Nordlandet[7]. En Søn af Karl paa Bjarkø hed Olaf Bekk, han dræbte en Mand ved Navn Thore ſvarte, blev derfor utlæg, og drog i Følge med en Viking, ved Navn Ulf, til Nordlandet paa Island, hvor han nedſatte ſig øſtenfor Høvde, mellem Skagafjorden og Eyjafjorden[8]. Grim haaleygſke og Sighvat raude ere forhen nævnte. En Kone ved Navn Thurid, kaldet Sundafylder, kom med ſin Søn Vala-Stein

  1. Landn. II 17.
  2. Landn. IV 11. V. 8.
  3. Landn. III 20.
  4. Landn. III 17.
  5. Landn. V 10.
  6. Landn. IV 1. I Thorſtein hvites Thaatt ſtaar Naumdal urigtigt for Helgeland.
  7. Landn. IV 13.
  8. Landn. III 11.

Munch. Det norſke Folks Hiſtorie.