Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/571

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
543
Island. Senere Landnamsmænd.

Morfader Bjartmar[1]. Endnu ſenere kom den af Haakon Jarl forfulgte Vebjørn Sygnakappe eller Sygnatrauſte med ſine Brødre Veſtein, Vedorm, Vemund, Vegeſt, Vedørn og Syſteren Vedis[2] til den nordveſtligſte Kant af Landet, ved Horn, hvor Vebjørn, efterat have blotet, ſagde, at han kunde ſkjønne, at Jarlen ſamme Dag blotede til deres Undergang. De lede ogſaa Skibbrud ved Klipperne der i Nærheden, men kom dog med Nød og neppe op ved en Klev, der ſiden efter dem har faaet Navnet Sygne-Kleven. Geirmund Heljarſkinds Træl, Atle, ſom beſtyrede en af ſin Herres Gaarde i Nærheden, indbød dem alle til ſig og beholdt dem hos ſig om Vinteren; da Vaaren kom, og de ſkulde drage bort, tillod han dem ikke at betale noget for Opholdet, da Geirmund, ſom han ſagde, ikke manglede Mad. Geirmund ſpurgte ſiden Atle, hvorledes han havde turdet vove at indbyde ſaa mange Mænd paa hans Koſt. Atle ſvarede, at man ſtedſe, ſaa længe Island var beboet, vilde omtale med Beundring, hvor ſtorſindet Geirmund maatte være, naar hans Træl vovede at gjøre ſaadant uden hans Tilladelſe. Dette Svar behagede Geirmund ſaa godt, at han gav Atle Friheden, og den Gaard, han beſtyrede. Vebjørn tog ſidenefter Land i Nærheden; hans Broder Veſtein nedſatte ſig længer veſtligt, i den efter Søndmøringen Dyre opkaldte Dyrefjord. Veſtein egtede en Datter af Bjartmar Aansſøn. Vebjørn ſelv blev ſidenefter dræbt paa Thorsnesthinget, formedelſt et af ham begaaet Drab paa hans egen Svoger[3].

En af de meeſt formaaende Familier paa Øens Øſtkyſt nedſtammede fra en Mand, der havde kjøbt ſig Beſiddelſer, og ikke var Landnamsmand. Det var Thorſtein hvite, Søn af Ølve Osvaldsſøn fra Almdal. Allerede denne havde villet drage til Island, fordi han var bleven uenig med Haakon Jarl, men han døde paa Yrje førend han kunde komme afſted. Sønnen kom til Island efter Landnamstiden, og tilkjøbte ſig noget Land af Eyvind Vaapne i Vaapnafjorden; ſiden erhvervede han et ſtort Stokke Land af Eyvinds Broderſøn, og boede nu her i 60 Aar. Hans Sønneſøn var den mægtige og ſtridbare Brodd-Helge, der paa ſin Tid, omtrent mod Enden af det 10de Aarhundrede, var den meeſt anſeede Mand paa disſe Kanter;[4].

Men om det end ſaaledes lykkedes enkelte af de ſenere Ankomne at erhverve Magt og Anſeelſe, ſaa var det dog fornemmelig de førſt boſatte Æt-

  1. Landn. II. 26.
  2. De havde alle „Ve“ (ɔ: Helligdom) foran deres Navn, fordi Faderen Geir var en ivrig Blotmand. Han kaldtes derfor ogſaa Vegeir. Han blev dræbt af en Gunnulf gamle, Søn af Thorbjørn Thjote fra Sogn, der ligeledes drog til Island, Landn. III. 11.
  3. Landn. II. 29, 26.
  4. Landn. IV. 1. Vápnfirdinga Saga S. 1. Thorſtein hvites Thaatt.