Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/570

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
542
Harald Haarfagre.

ſiddelſer, fældte ham, og tog dem ſelv[1]. I denne Egn, dog noget længere oppe mod Øſt, boſatte ſig Thrond mjøkſiglande paa Throndarholt[2].

Paa Ingulfs Diſtrikt nedſatte ſig, foruden Helge Bjola og Thord Skegge, mange andre merkelige Landnamsmænd. Blandt dem var Ørlyg, en Søn af Hrapp Bjørnsſøn og Broder til Thord Skegge. Ørlyg var Chriſten, og havde været opfoſtret paa Syderøerne hos den hellige Biſkop Patrick. Han fik Lyſt til at drage til Island, og bad Patrick at ſtaa ham bi derved. Patrick gav ham Tømmer til at bygge en Kirke, et Plenarium[3], en Jernklokke, en Guldpenning og indviet Jord, hvilke ſidſte han ſkulde lægge under Hjørneſtolperne; dette ſkulde træde i Stedet for Indvielſe. Kirken ſkulde han hellige til St. Columba. Biſkoppen bød ham ogſaa kun at boſætte ſig der, hvor han fra Havet ſaa tre Fjelde, en Fjord mellem hvert Fjeld, og en Dal i hvert Fjeld; han ſkulde ſejle til det ſydligſte af dem, hvor han paa en aaben Plads vilde finde tre oprejſte Stene; der ſkulde han bygge Kirken Da Ørlyg nærmede ſig Island, kom der en Storm, der drev ham mod Nordveſt; i ſin Nød paakaldte han ſin Foſterfader, og lovede at opkalde det Sted efter ham, hvor han landede. Han landede ved Indløbet til en Fjord, ſom han kaldte Patriksfjord, og ſom endnu bærer dette Navn. Men da Stedet ej ſvarede til Beſkrivelſen, forlod han det det følgende Aar, og ſejlede ſyd efter, hvor han i Faxafjorden gjenkjendte de af Ørlyg beſkrevne Fjelde; her ſtyrede han i Land, og kom til Kjalarnes, hvor han i Tangen paa Strandbredden fandt Jernklokken, der under Indſejlingen var falden overbord. Den Høvding, ſom Ørlyg traf her, var hans Frænde Helge Bjola, ſom anviſte ham Land i Nærheden, og Ørlyg opførte her ſin Gaard og ſin Kirke ved Esjuberg[4].

Paa Nordveſtſiden af Landet nedſatte flere mægtige Mænd ſig i og ved Geirmund Heljarſkinds Landnam. En af disſe var Aan Raudfell, Søn af Grim Løddeukind og Helge, Aan Bogſveigers Datter. Aan blev uenig med med Kong Harald Haarfagre, og drog derfor i Veſterviking; han herjede paa Irland og blev der gift med en irſk Jarledatter[5]; han rejſte endelig til Island og kom til Arnarfjord, hvor han kjøbte Land af dens Navngiver Ørn, der heller flyttede til ſin Frænde Haamund Heljarſkind i Eyjafjorden. Aan havde førſt nedſat ſig paa et Sted, hvor hans Huſtru ej var tilfreds med Lugten af Jorden; men han vilde flytte til et andet Sted, hvor hun ſyntes, at der duftede Honning af Græsſet. Deres Søn hed efter ſin

  1. Landn. V. 12.
  2. Landn. V. 11.
  3. Plenarium kaldtes ſædvanligviis en fuldſtændig Mesſebog.
  4. Landn. I. 12.
  5. Nemlig Grelad, Datter af Bjartmar Jarl.