Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/569

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
541
Island. Floamænd. Mosfellinger.

ing[1], og Loft til ſin Frænde Thorvid fra Vors. Saavel Lofts ſom Thorvids Gaarde fik Navne efter deres forrige Hjemſtavn i Norge; hiin kaldtes Gaulverjabø (Gaulværingernes Bø), denne Vorſabø, og disſe Navne ere endnu til. Loft, fortælles det, plejede hver tredie Sommer at drage til Norge for at blote ved Templet paa Gaule i Floſes Navn, da denne ikke ſelv kunde komme til Norge, fordi han var fredløs der. Haaſtein, Atle Jarls Søn, tog Land paa Øſtſiden af Olvus-Aaen, eller den Strækning, der ſædvanligviis kaldtes Floen; hans Efterkommere, Floamændene, bleve ſaare mægtige og anſeede[2].

Flere af de ſildigere Landnamsmænd, ja endog af dem, ſom havde maattet kjøbe Land, opnaaede dog ſtor Anſeelſe og bleve Stamfædre for mægtige Slægter. Blandt disſe maa vi iſær nævne Ketilbjørn, en fornem Mand fra Naumdalen, hvis Møder var en Datter af Haakon Grjotgardsſøn, og hvis Huſtru var en Datter af Hrapp Bjørnsſøns Søn Thord Skegge, der allerede længe havde været boſat paa Island, førſt i ti eller femten Aar paa Sydøſtkanten, ſiden ved Leiruvaag paa Sønderlandet, hvor Ingulf anviſte ham Land. Ketilbjørn kom paa ſit Skib Ellide til Island, da Kyſterne allerede vare vidt og bredt bebyggede. Han opholdt ſig den førſte Vinter hos ſin Svigerfader Thord Skegge, men drog om Vaaren over Hejderne længer ind i Landet for at ſøge ſig Land. Her kom han til en Aa, hvor hans Folk miſtede en Øxe; deraf fik den Navnet Øxaraaen, et Navn, der ſenere er blevet ſaa berømt, fordi det var ved den, at Althinget holdtes. Han optog her ſtore Strækninger, og boſatte ſig paa Mosfell, efter hvilket Sted hans Efterkommere kaldtes Mosfellingerne. Her opførte han et Tempel, og hans Rigdom var ſaa ſtor, at han bød ſine Sønner at gjøre Tvertræerne i Templet af Sølv; da de ej vilde det, tog han Sølvet med ſig op til Fjelds paa en af to Øxne dragen Slæde, og ſkjulte det ſaaledes, at Ingen ſiden kunde finde det. Fra Ketilbjørn nedſtammede de førſte islandſke Biſkopper, Isleif og Gisſur, foruden mange andre anſeede Mænd. Hans Halvbroder Hallkell kom endnu ſenere ud til Island, og opholdt ſig den førſte Vinter hos Ketilbjørn, ſom tilbød ham Land hos ſig. Men han fandt det under ſin Værdighed at faa Land paa denne Maade, derimod udfordrede han Grim, Vedorm Vemundsſøns før omtalte Syſterſøn, der havde nedſat ſig i Nærheden, til Holmgang om dennes Be-

  1. Se ovenfor S. 502. Thorſtein kaldtes Tjaldſtøding (Teltſtang) fordi han engang, da et peſtſmittet Skib kom til Landet, og ingen vilde befatte ſig med Beſætningen, oprejſte et Telt for den, og plejede den. Landn. V. 6.
  2. Landn. V. 7, 9. Floamanna Saga, Cap. 4—6. Ifølge denne kom Loft efter at Haaſtein var død og hans Søn Atle havde tiltraadt hans Beſiddelſer.