Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/566

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
538
Harald Haarfagre.

gamle, der tog den øverſte Deel af Heredet i Beſiddelſe. Thores Sønner hed Ketil Thrym og Graut-Atle. Om Ketil fortælles der, at han ſiden gjorde en Rejſe tilbage til Norge, og opholdt ſig en Stund hos Herſen Vedorm, der var en Søn af Vemund gamle, og havde maattet flygte for Kong Harald til Jemteland, rimeligviis fordi hans Søn Holmfaſt og Syſterſøn Grim havde herjet paa Syderøerne, dræbt Jarlen Aasbjørn Skerjableſe, og bortført hans Huſtru Aaluf og Datter Arneid med ſig i Fangenſkab. Efter en Beretning ſkal Vedorm endog ſelv med alle ſine Brødre og 18 Skibe have foretaget dette Tog[1]. Ketil kjøbte Arneid for to Trediedele mere end den Priis, Vedorm ſatte paa hende. Førend de forlode Norge, fandt hun en Kiſte fuld af Sølvpenge, nedgraven under et Træ i en Skov, og aabenbarede dette for Ketil, ſom af Taknemmelighed gav hende Valget, enten hun vilde følge med ham ſom hans Huſtru, eller han ſkulde føre hende tilbage til hendes Frænder. Hun valgte det førſte; efter hende kaldte Ketil ſin Gaard Arneidarſtad. Brynjulf den gamle uddeelte ſtore Landſtrækninger til ſine Frænder og Venner[2].

Den mægtigſte og meeſt anſeede af alle Landnamsmændene paa Øſtſiden var dog Ragnvald Mørejarls Frilleſøn Rollaug. Denne havde, ſom ovenfor viiſt, tilbudt ſig at gaa ſom Jarl til Orknøerne, da hans Broder Hallad ſaa uhæderligen havde fraſagt ſig Jarleværdigheden over dem, men hans Fader havde allerede da ſagt, at han ej var ſkikket til Krig og Urolighed, og at det ſnarere var ham af Skjæbnen beſtemt at drage til Island. Rollaug tog dette ilde op, flyttede fra ſin Fader og opholdt ſig en Tidlang hos Kongen, men Enden blev dog at han drog afſted, efter Kong Haralds eget Raad. Han var da allerede gift og tog Kone og Børn med ſig. Da man nærmede ſig Landet paa Øſtſiden ved Horn, kaſtede han ſine Andvegesſuler ud. Vinden drev ham veſtover, hvor han landede ved Leiruvaag og opholdt ſig en Vinter, men her fik han høre, at hans Suler vare drevne i Land i Hornafjorden; han drog derfor didhen og boſatte ſig der, paa et Sted, kaldet Breidabolſtad. Han var en ſtor Høvding, og vedligeholdt ſtedſe ſit Venſkab med Kongen[3]. Noget ſildigere end Rollaug nedſatte en anden højbyrdig Nordmand, Bødvar hvite, ſig ved Alſtafjord lidt nedenfor Hornafjorden, og rejſte et ſtort Tempel; han nedſtammede i 10de Led fra Rolf af

  1. Landn. IV. 2., jvfr. IV. 12. lader Vedorm vare Søn af Vemund gamle, Bjørn Bunas Svoger, og fortæller iøvrigt Begivenheden ſom ovenfor. Droplaugsſønnernes Saga derimod lader Vedorm være en Søn af Ragnvald, Søn af Ketil Raum, kalder Jarlen Aasbjørns Huſtru Sigrid, og lader Toget der gaar til Syderøerne foretages af Vedorm ſelv. Men denne Beretning ſynes mindre paalidelig
  2. Landn. IV. 3.
  3. Landn. IV. 8. 9.