Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/564

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
536
Harald Haarfagre.

rede dette, ſendte han Grim Herſes Syſterſøn, Thorgeir af Hvin, ud med to Langſkibe for at opſøge Aasgrim, og dræbe ham, hvor han kunde finde ham. Men han fandt ham ingenſteds, og beſluttede derfor at drage til Island og dræbe den anden Broder Aasmund. Thorgeir landede ved Ørebakke nærved Ølvusaaens Munding, drog nordefter over Hejderne, og tilbragte Vinteren i en afſidesliggende Fjelddal, der endnu derefter fører Navnet Hvinverjadal (Hvinværingernes Dal), men er ubeboet. Den følgende Sommer kom Aasgrim ſelv til Island, ledſaget af en vis Thore, der undervejs var bleven uenig med ham, De landede ved Ørebakke, og Thore ſolgte ſin Part i Skibet til Aasgrim, idet han ſelv ſkyndte ſig nordefter, underrettede Folkene i Hvinverjadal om Aasgrims Ankomſt, og red derpaa tilbage igjen. Aasgrim forlod Skibet 14 Dage ſenere, og beſøgte førſt ſin Frænde Thrond mjøkſiglande, der imidlertid ogſaa var flyttet til Island, og havde boſat ſig paa Sønderlandet. Thrond advarede Aasgrim for Thorgeir, men Aasgrim lod ſig ikke derved afſkrække fra at drage over Fjeldet, ſelv tolvte. Da de kom i Nærheden af Hvinverjadal, lod han ſine Mænd tage Brynjer paa Under Rejſekapperne; han fik tillige indbildt Thorgeir, der allerede laa paa Luur efter ham med 30 Mand, at han var Thore, der atter drog nordefter Thorgeir lod ſig derved forlede til ej alene intet ondt at gjøre Aasgrim, men ogſaa at beholde ham hos ſig i to Dage, og følge ham paa Vejen. Da Thorgeir kom hjem, ſkal han have drømt at en Kvinde ſagde ham Gjeſtens rette Navn; under alle Omſtændigheder maa der være gaaet op et Lys for ham derom, thi han væbnede ſig og ſatte efter de Bortdragende, ſom han indhentede da de vare komne forbi Blanda-Aaens Udſpring. Men her havde ogſaa Aasmund mødt ſin Broder med 40 Mand; det nyttede derfor ikke Thorgeir at angribe ham, og ved Aasmunds Medvirkning ſluttedes der et Forlig mellem dem. Aasgrim drog ſenere tilbage til Norge, før at egte Erik Ølvus’s Datter, men nedſatte ſig ſiden i Kræklingalid ved Siden af Broderen[1]. Grim blev ſiden gift med en Sønnedatter af den mægtige Ketilbjørn paa Mosfell (ſe nedenfor), og har med hende efter al Sandſynlighed baade faaet Ketilbjørns Skib Ellide, ſiden Grim kaldtes Ellidagrim, og Gaarden Tunga paa Sønderlandet, efterſom Aasgrim, Ellidagrims Søn, boede der. Denne Aasgrim blev en mægtig og indflydelſesrig Høvding[2].

De nordøſtligere Egne af Island, henimod Polarcirklen, frembød mindre indbydende Opholdsſteder, og bleve derfor ogſaa mere ſparſomt befolkede. En mægtig Mand, ved Navn Baard, Søn af Herſen Heyangs-Bjørn i Sogn[3],

  1. Landn. III. 15.
  2. Njaals Saga Cap. 26. Floamanna Saga Cap. 31, 32.
  3. Heyangsbjørn var, ſom ovenfor omtalt, en Søn af Helge, hvis Fader Helge var Ketil Flatnefs Broder.